1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Minister geeft opheldering over coronavouchers die luchtvaartmaatschappijen uitgeven

Minister geeft opheldering over coronavouchers die luchtvaartmaatschappijen uitgeven

In één van mijn vorige artikelen schreef ik dat het kabinet – hoewel dit niet in lijn is met Verordening 261/2004 – het tijdelijk gebruik van vouchers (‘coronavouchers’) gedoogt, omdat een passagier hierbij het recht behoudt op terugbetaling van zijn of haar ticket en hiermee wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in nog grotere financiële nood komen te verkeren. Recentelijk hebben Kamerleden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aanvullende vragen gesteld over de coronavouchers die luchtvaartmaatschappijen uitgeven bij vluchtannuleringen wegens corona. In dit artikel geef ik de beantwoording van de minister weer.
Leestijd 
Auteur artikel Joanne Houwers
Gepubliceerd 30 april 2020
Laatst gewijzigd 04 mei 2020

Geldigheid van de coronavouchers

De coronavouchers mogen maximaal twaalf maanden geldig zijn. Na het aflopen van de looptijd krijgt een passagier altijd (het resterende deel van) de voucherwaarde terug. De overige voorwaarden van de coronavouchers kunnen verschillen tussen luchtvaartmaatschappijen.

De coronavouchers die door de leden van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (en dus niet de luchtvaartmaatschappijen) worden uitgegeven hebben een andere houdbaarheidstermijn. Zo hebben deze coronavouchers een geldigheid van minimaal twaalf maanden, waarbij de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden voor twaalf maanden geldt. Uitbetaling van de voucherwaarde kan op verzoek van de consument vanaf zes maanden na uitgifte plaatsvinden, maar niet eerder.

Mogelijkheid betwisten betaling bij uitgifte voucher indien vliegticket aangekocht met creditcard

Is het mogelijk om als passagier de reeds gedane betaling voor de aankoop van het vliegticket te betwisten? Het verschilt per creditcardmaatschappij of het mogelijk is om de betaling van het vliegticket te betwisten bij uitgifte van een coronavoucher door een luchtvaartmaatschappij. Indien betaling wordt betwist, kan de creditcardmaatschappij onder bepaalde voorwaarden het betaalde bedrag terugvorderen van het bedrijf dat de betaling ontving.

Volgens ICS, de marktleider in de uitgifte van creditcards, is de luchtvaartmaatschappij het eerste aanspreekpunt voor de creditcardhouder bij een geannuleerde vlucht. Die zal een passend alternatief moeten bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een voucher of het kosteloos omboeken van de reis. Indien er geen of een niet als passend ervaren alternatief wordt gedaan, kan de creditcardhouder de betaling via de creditcard betwisten. Vanwege de uitzonderlijk zware omstandigheden voor de bedrijven in kwestie, wordt kaarthouders momenteel gevraagd gebruik te maken van de aangeboden alternatieven. Indien de creditcardhouder de geboden alternatieve mogelijkheid heeft geaccepteerd, kan de betaling niet worden betwist.

Garantstelling coronavouchers en verkenning mogelijkheid Europees garantiefonds

Volgens de minister dient bescherming te zien op de consumenten die al in het bezit zijn van een voucher én de consumenten die tickets willen gaan kopen voor een toekomstige reis.

De minister heeft als tijdelijke noodmaatregel de Inspectie Leefomgeving en Transport (‘ILT’) opgedragen om niet te handhaven wanneer luchtvaartmaatschappijen coronavouchers uitgeven als alternatief voor terugbetaling binnen zeven dagen. Deze maatregel heeft zij genomen ter bescherming van de liquiditeitspositie van luchtvaartmaatschappijen. Terugbetaling van grote aantallen vliegtickets vergroot namelijk het risico op een faillissement, aldus de minister. Dit beleid om de ILT te laten afzien van toezicht op de terugbetaling heeft de minister niet afgestemd met Europa.

Tegelijkertijd deelt de minister de zorg van de Kamerleden, namelijk dat passagiers die in het bezit van een voucher zijn gedurende langere tijd het risico lopen dat de luchtvaatmaatschappij failliet gaat. In heel Europa zijn luchtvaartmaatschappijen overgegaan op de uitgifte van coronavouchers. De minister zet zich daarom in Europees verband in voor een garantstelling op de coronavouchers. Hiermee zijn bezitters van vouchers beschermd tegen een faillissement van de luchtvaartmaatschappij die de coronavoucher heeft uitgegeven.

Ook de toekomstige bescherming van passagiers is volgens de minister van belang. Het vertrouwen van passagiers zou versterkt kunnen worden door hen meer bescherming te bieden. De minister pleit daarom voor verkenning van de mogelijkheid een Europees garantiefonds vliegtickets op te zetten. Een dergelijk fonds zou structureel gefinancierd kunnen worden door een opslag op de ticketprijs, waardoor gedupeerde passagiers bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij financieel kunnen worden gecompenseerd. Reden voor het opzetten van een dergelijk fonds heeft ook te maken met het feit dat er nu geen vliegticketverzekeringen (verzekeringen die bescherming bieden tegen het faillissement van een luchtvaartmaatschappij) worden aangeboden door vliegticketverzekeraars, omdat de markt momenteel te risicovol is.

Agendapunten minister

De minister wenst de mogelijkheid te verkennen een Europees garantiefonds vliegtickets op te zetten. Ook zet zij zich in Europees verband in voor een garantstelling op de coronavouchers die de luchtvaartmaatschappijen uitgeven. Verder pleit de minister samen met andere landen voor tijdelijke aanpassing van Verordening 261/2004, aangezien het kabinet het belangrijk vindt om juridische duidelijkheid te verschaffen en het de luchtvaartmaatschappijen tegemoet wil komen met betrekking tot hun financiële verplichtingen op zeer korte termijn.

Voor vragen over dit artikel of de Verordening 261/2004 kunt u contact opnemen met Joanne Houwers.

T: +31 (0)24 38 13 138
E: houwers@dirkzwager.nl