De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Misleidende reclame door ‘geurclaims’?

Misleidende reclame door ‘geurclaims’?

Mag Ambi Pur stellen dat haar ‘Badkamer & toilet’ geuren verwijdert door deze te onttrekken? Kan zij dat onderbouwen? Of is dat misleidend?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 27 februari 2020
Laatst gewijzigd 27 februari 2020
 

Misleidende reclame

In eerste instantie heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat de claims van Ambi Pur (van Procter & Gamble) dat geuren die ontstaan bij het doortrekken van het toilet in zachte materialen kunnen blijven hangen onvoldoende zijn onderbouwd. Eigen onderzoek zou bovendien onvoldoende zijn om als verifieerbaar bewijs te gelden voor de werking die in de commercial wordt geclaimd. De Commissie achtte de televisiecommercial misleidend, nu niet aannemelijk is gemaakt dat de claim “Gels maskeren doorgaans luchtjes, maar Ambi Pur verwijdert ze continu in de lucht en op zachte oppervlakken, zodat ze niet meer terugkomen” juist is.

Onderbouwing reclame-uiting

In beroep legt Proctor & Gamble alsnog een achttal onderzoeken, rapporten en artikelen over, waaruit het bewijs van de claims moet blijken. Het College van Beroep volgt haar daarin:

‘Het College acht het op grond van de overgelegde stukken en hetgeen Procter & Gamble verder in beroep heeft aangevoerd voldoende aannemelijk geworden dat door de mens als ‘vies’ ervaren geuren zich aan of in zachte stoffen en andere oppervlaktematerialen kunnen hechten. Tevens acht het College voldoende aannemelijk geworden dat deze geuren daar in ieder geval enige tijd actief kunnen blijven en op deze wijze als secundaire geurbron door de mens kunnen worden waargenomen. Uit het testrapport sub 6 blijkt dat de geteste producten daadwerkelijk effectief zijn in het verwijderen van deze geuren. Volgens de bij deze test met apparatuur (gastec-ammoniakdetectorbuizen) uitgevoerde Removal performance evaluation testen zijn deze producten immers in staat ‘ammonia gas’ en ‘Simulated urine odor’ (vrijwel) geheel te verwijderen. Uit hetgeen Procter & Gamble stelt, volgt dat de werking van de testproducten berust op dezelfde technologieën als de in de televisiecommercial aangeprezen Ambi Pur Badkamer en Toilet, zodat dit de in de televisiecommercial gemaakte claim onderbouwt.’

Het College wijst daarom alsnog de klacht tegen de commercial af.

Conclusie

Reclame-uitingen moeten juist en volledig zijn, anders kunnen zij als oneerlijke reclame of misleidende reclame worden aangemerkt. Daarbij geldt bovendien dat van objectieve en controleerbare reclames een hogere mate van onderbouwing verlangd kan worden. In dit geval wordt geoordeeld dat de geurclaims gemaakt in de reclame voldoende onderbouwd zijn.

Joost Becker, advocaat reclamerecht