1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Misleidende reclame voor mondkapjes?

Misleidende reclame voor mondkapjes?

Mag er reclame worden gemaakt met “Beschermingsgraad 98,65%” voor een uitwasbaar mondkapje? De regels van misleidende reclame gelden ook voor van producten te verwachten resultaten.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 17 augustus 2021
Laatst gewijzigd 17 augustus 2021

Reclameuiting

Het betreft een reclameuiting voor een uitwasbaar mondkapje, aangeboden in combinatie met hygiënische handgel, waarbij over het mondkapje wordt gezegd: “Beschermingsgraad 98,65%"

Misleidende reclame?

Er wordt een klacht ingediend tegen deze reclame, stellende dat er sprake is van misleidende reclame.

De reclame suggereert een hoge beschermingsgraad van het mondkapje, vergeleken met die van een FFP-2-masker, aldus de klacht. Hierdoor wordt de consument misleid en is ook de volksgezondheid in het geding.

Claims van de adverteerder

Volgens de uitspraak van de Reclame Code Commissie houdt de bestreden reclame-uiting "onmiskenbaar" verband met het coronavirus. De gemiddelde consument zal deze claim zo uitleggen dat dit mondkapje de drager ervan voor 98,65% beschermt tegen het coronavirus.

Deze claim wordt om diverse redenen onjuist geacht:

"In de eerste plaats geldt dat een niet-medisch mondkapje niet is bedoeld om de drager ervan te beschermen. Wel kan het mondkapje in enige mate anderen beschermen indien het zorgvuldig gebruikt wordt. Dat is echter niet de boodschap van de bestreden uitingen.
Daarnaast geldt dat een beschermingsgraad van de drager van 98,65% zou impliceren dat het bewuste mondkapje een verdergaande bescherming biedt dan een FFP2-mondneusmasker, dat blijkens vrij toegankelijke informatie op internet een beschermingsgraad heeft van 94%. In feite zou het mondkapje volgens de reclame de prestaties van een FFP3-mondneusmasker (bedoeld voor maximale bescherming) zelfs vrijwel evenaren. Daarbij beroept  adverteerder zich op een testrapport dat niet afkomstig is van een onderzoeksinstituut. Overigens is volgens dit rapport getest op “Geverifieerde BFE”. De voorzitter begrijpt dat hier is bedoeld Bacterial Filtration Efficiency. Dat het masker 98,65% bescherming zou bieden tegen bacteriën, zegt uiteraard niets over de bescherming tegen virussen, waaronder het coronavirus."

Juiste informatie?

Volgens het oordeel wordt hiermee geen juiste informatie verstrekt over de van het product te verwachten resultaten als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Verder wordt geoordeeld dat de gemiddelde consument hierdoor een aankoopbeslissing kan nemen die anders niet zou zijn genomen. Daarom wordt de reclameuiting misleidend en oneerlijk geoordeeld.

Volgens de uitspraak moet er ook belang aan worden gehecht dat de consument zich door het product namelijk veel veiliger voelen dan in werkelijkheid het geval is. Dat de uiting een misleidend beeld geeft over de bescherming van het product tegen corona, brengt ook mee dat de gebruiker ten onrechte op die beweerdelijke bescherming zal vertrouwen. Nu niet kan worden aangenomen dat die bescherming ook maar in enige mate bestaat, vormt de uiting tevens een bedreiging voor de lichamelijke volksgezondheid als bedoeld in artikel 4 NRC. 

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt het belang van zorgvuldig maken van reclame gericht op consumenten.

Joost Becker, advocaat reclamerecht