De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Misleiding door domeinnaam alles4noppes.nl?

Misleiding door domeinnaam alles4noppes.nl?

Naast de handelsnaam is ook een domeinnaam een belangrijk reclame instrument. Het gebruik van een domeinnaam is echter niet altijd toelaatbaar. Wanneer is sprake van misleiding door een domeinnaam? Die vraag wordt beantwoord in een procedure over de domeinnaam alles4noppes.nlDomeinnaamHet recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. In beginsel geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Is eenmaal gekozen voor een nieuwe bedrijfsnaam en de bijbehorende domeinnaam vrij, dan kan het g...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd03 januari 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Naast de handelsnaam is ook een domeinnaam een belangrijk reclame instrument. Het gebruik van een domeinnaam is echter niet altijd toelaatbaar. Wanneer is sprake van misleiding door een domeinnaam? Die vraag wordt beantwoord in een procedure over de domeinnaam alles4noppes.nl

Domeinnaam


Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. In beginsel geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Is eenmaal gekozen voor een nieuwe bedrijfsnaam en de bijbehorende domeinnaam vrij, dan kan het gebruik van die domeinnaam mogelijk misleidend zijn.

Wettelijk begrip reclame


Het Hof van Justitie heeft in 2013 geoordeeld dat het gebruik van een domeinnaam juridisch gezien als een reclame mededeling kan worden beschouwd:

Een dergelijk gebruik heeft kennelijk tot doel de afzet van de goederen of de diensten van de houder van de domeinnaam te bevorderen.


[en] is het immers niet enkel via de website die achter de domeinnaam schuilgaat dat deze houder de verkoop van zijn waren of diensten beoogt te bevorderen, maar ook via het gebruik van een zorgvuldig gekozen domeinnaam die tot doel heeft zo veel mogelijk internetgebruikers ertoe aan te zetten om deze website te raadplegen en belangstelling voor zijn aanbod te betonen. (...) Bovendien moet een dergelijk gebruik van een domeinnaam, die naar een aantal waren of diensten dan wel naar de handelsnaam van een onderneming verwijst, worden beschouwd als een mededeling die gericht is tot de potentiële consument en waarmee hem wordt aangegeven dat hij onder die naam een website betreffende deze waren of diensten dan wel betreffende de betrokken onderneming zal vinden. Een domeinnaam kan overigens geheel of ten dele uit lovende woorden bestaan dan wel – op zich – worden opgevat als loftuiting van de voordelen van het product of de dienst waarnaar deze naam verwijstVoorts is geoordeeld dat:
Een internetgebruiker die de naam van het product van een onderneming of de naam van deze onderneming als zoekwoord invoert, beoogt meestal echter informatie of aanbiedingen betreffende dit specifieke product of deze onderneming en haar assortiment producten te vinden. Wanneer in de lijst van logische resultaten links worden weergegeven naar websites waar de producten van een concurrent van deze onderneming worden voorgesteld, kan de internetgebruiker deze links als een mogelijk alternatief voor de producten van deze onderneming opvatten of ervan uitgaan dat die links leiden naar de websites waar de producten van laatstgenoemde onderneming worden voorgesteld (zie naar analogie arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C‑236/08–C‑238/08, Jurispr. blz. I‑2417, punt 68). Dat is des te meer het geval wanneer de links naar de website van de concurrent van die onderneming zich tussen de eerste zoekresultaten bevinden, naast die van de betrokken onderneming, of wanneer de concurrent een domeinnaam gebruikt die naar de handelsnaam van die onderneming of naar de naam van een van haar producten verwijst

Regels over misleiding


Het vorenstaande brengt mee dat de regels over misleiding dus (vol) van toepassing zijn op het gebruik van een domeinnaam indien daardoor internetgebruikers worden aangezet tot het raadplegen van de website onder de domeinnaam. Zeker indien zij belangstelling krijgen voor het productaanbod.

Er zijn verschillende regels omtrent misleiding. Niet alleen de Wet misleidende en vergelijkende reclame, maar ook de Nederlandse reclamecode zijn dergelijke regels opgenomen. De reclame Code Commissie past deze regels recentelijk toe in een zaak over de domeinnaam alles4noppes.nl waarop niet alle producten gratis worden aangeboden.

Wegens de uitleg die het Hof van Jusittiie gaf over reclame, oordeelt de Commissie 'dat de domeinnaam "www.alles4noppes.nl" als reclame in de zin van artikel 1 NRC beschouwd kan worden".

Is het aanbieden van producten onder genoemde domeinnaam die niet per se 'gratis' zijn nu misleidend? De Commissie beslist inderdaad dat dat het geval is:
Nu de Commissie van oordeel is dat de domeinnaam www.alles4noppes.nl in het onderhavige geval als reclame kan worden beschouwd, zal de Commissie naar aanleiding van de klacht beoordelen of hier sprake is van misleidende reclame.
Krachtens artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1 is het onder alle omstandigheden misleidend om in een reclame een product als ‘gratis’ of ‘voor niets’ en dergelijke te omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel te laten bezorgen. Nu vast staat dat op de website van adverteerder ook producten ‘gewoon’ tegen betaling worden aangeboden, en het met andere woorden dus niet zo is dat “alles” wat op de website aangeboden wordt, gratis of voor niets (“noppes”) is, acht de Commissie de uiting (in dit geval de domeinnaam www.alles4noppes.nl) in strijd met 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1. Op grond van het voorgaande is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC

Conclusie


Ook het gebruik van een domeinnaam kan misleidend zijn. Uit bovenstaande uitspraak kan worden afgeleid dat indien de inhoud van de website niet met de (wervende boodschap in de) domeinnaam overeenstemt, de houder van de domeinnaam c.q. de adverteerder het risico loopt op claims wegens misleiding.

Joost Becker, advocaat reclamerecht

 

 

 
Beoordeel dit artikel