De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving

Motivering gunningsbeslissing zonder beschrijving winnende inschrijving

Bij motivering van gunningsbeslissingen wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als zij op grond van de wet wel eens wordt opgediend. Motiveringen waarin niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op de winnende inschrijving, maar waarbij slechts een vergelijkende scoretabel wordt overgelegd, volstaan vaak. Zo bleek onlangs weer uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijvingBij mededeling van de gunningsbeslissing in ‘regulie...
Auteur artikel Frank Cornelissen
Gepubliceerd 26 oktober 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Bij motivering van gunningsbeslissingen wordt de soep vaak niet zo heet gegeten als zij op grond van de wet wel eens wordt opgediend. Motiveringen waarin niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op de winnende inschrijving, maar waarbij slechts een vergelijkende scoretabel wordt overgelegd, volstaan vaak. Zo bleek onlangs weer uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving


Bij mededeling van de gunningsbeslissing in ‘reguliere’ Europese aanbestedingsprocedures, dient de aanbestedende dienst “alle relevante redenen” te melden. Daartoe behoren op grond van artikel 2.130 lid 2 Aanbestedingswet 2012 de “kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving”.

De Commissie van Aanbestedingsexperts legt dat laatste vereiste steevast zo uit, dat daaraan met een tabel van scores van de uitgekozen inschrijving en de afgewezen inschrijving nog niet is voldaan. Haar advies 389 bevat op dit punt een samenvatting:
5.4.7. De Commissie heeft in haar Adviezen 30, 78, 86, 138, 209, 244 en 326 overwogen dat aan de motiveringsverplichting van […] 2.130 Aw 2012 niet is voldaan wanneer de aanbestedende dienst slechts een matrix met scores bekend maakt, zonder enige toelichting op de wijze waarop die scores tot stand zijn gekomen. Een aanbestedende dienst handelt bovendien in strijd met die verplichting wanneer hij niet duidelijk maakt wat de kenmerken en voordelen van de inschrijving van de winnende inschrijver zijn […].

Zie in dezelfde zin het hof ’s-Hertogenbosch in zijn arrest van 1 december 2015 (r.o. 6.23).

Praktijk: scoretabel en toelichting scores afgewezen inschrijving


Voorzieningenrechters lijken echter – de laatste tijd – in toenemende mate genoegen te nemen met een vergelijkende scoretabel en een (woordelijke) toelichting die alleen op de afgewezen inschrijving ingaat. De “kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving” blijken dan kennelijk afdoende uit die scores. Zo overweegt de Haagse voorzieningenrechter:
5.19. In de gunningsbeslissing van 8 juni 2017 heeft FSB [de aanbestedende dienst] aangegeven dat de inschrijving van Sectra [de winnaar] 92,93 punten heeft behaald, alsmede dat daarin maximaal is gescoord op de criteria Prijs, Toekomstige ontwikkelingen, Architectuur, Interviews en Wensen omtrent de oplossing en de koppelingen en dat op de criteria Demonstratie, Plan van Aanpak en Wensen omtrent de diensten door Sectra scores zijn behaald van respectievelijk 1,82, 3,7 en 91%.

5.20. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt daarmee voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de motivering van een gunningsbeslissing […].

Conclusie


Kortom, volgens recente lagere jurisprudentie kunnen aanbestedende diensten bij motivering van de gunningsbeslissing vaak volstaan met een vergelijkende scoretabel en een toelichting die uitsluitend ingaat op de afgewezen inschrijving. Een nadere beschrijving van de kenmerken en voordelen van de winnende inschrijving kan dan achterwege blijven.

Voor inschrijvers geldt dus dat bezwaar (in kort geding) tegen de motivering van een gunningsbeslissing minder snel slaagt.

Een recente annotatie in het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) van Tony van Wijk en mijzelf, gaat nader in op de motiveringsplicht van 2.130 Aw 2012.