Zoeken
  1. Motiveringsplicht: prijs en rangorde (niet) meedelen?

Motiveringsplicht: prijs en rangorde (niet) meedelen?

Wat deelt u als aanbestedende dienst mee bij de gunningsbeslissing? De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelde dat bij gunning op laagste prijs de prijs én de plaats in de rangorde niet bekend gemaakt hoeven te worden.
Artikel | 01 oktober 2018 | Iris Docter

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter (bij een laagste prijs aanbesteding) dat de prijs van de winnaar alsmede de ranking van de verliezers niet meegedeeld hoeven te worden. De balans tussen enerzijds de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie en anderzijds een effectieve rechtsbescherming is volgens de rechter voldoende gewaarborgd doordat de afgewezen inschrijver weet dat zijn inschrijfprijs hoger was dan van de winnaar. De uitspraak is in lijn met het arrest van het hof Den Haag van 19 december 2017 inzake de deurwaardersaanbesteding.