De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Motiveringsplicht: prijs en rangorde (niet) meedelen?

Motiveringsplicht: prijs en rangorde (niet) meedelen?

Wat deelt u als aanbestedende dienst mee bij de gunningsbeslissing? De Rotterdamse voorzieningenrechter oordeelde dat bij gunning op laagste prijs de prijs én de plaats in de rangorde niet bekend gemaakt hoeven te worden.
Auteur artikel Iris Neddaoui-Docter
Gepubliceerd 01 oktober 2018
Laatst gewijzigd 01 oktober 2018
Leestijd 

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter (bij een laagste prijs aanbesteding) dat de prijs van de winnaar alsmede de ranking van de verliezers niet meegedeeld hoeven te worden. De balans tussen enerzijds de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie en anderzijds een effectieve rechtsbescherming is volgens de rechter voldoende gewaarborgd doordat de afgewezen inschrijver weet dat zijn inschrijfprijs hoger was dan van de winnaar. De uitspraak is in lijn met het arrest van het hof Den Haag van 19 december 2017 inzake de deurwaardersaanbesteding.