De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Muziekverbod partycenter 'Harders Plaza'

Muziekverbod partycenter 'Harders Plaza'

Op grond van artikel 7 Wet op de naburige rechten (WNR, wellicht minder bekend) hebben de producent en de uitvoerende kunstenaar recht op een billijke vergoeding wanneer hun met commerciële doeleinden uitgebracht werk openbaar wordt gemaakt. Voor het openbaar maken van een auteursrechtelijk werk, is een licentie van de auteursrechthebbende benodigd (Auteurswet). Deze beide regelgevingen worden in Nederland (collectief) beheerd door SENA en BUMA voor aangesloten partijen.Voor partycenter 'Hard...
Leestijd 
Auteur artikel Esther Mommers (uit dienst)
Gepubliceerd 26 mei 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op grond van artikel 7 Wet op de naburige rechten (WNR, wellicht minder bekend) hebben de producent en de uitvoerende kunstenaar recht op een billijke vergoeding wanneer hun met commerciële doeleinden uitgebracht werk openbaar wordt gemaakt. Voor het openbaar maken van een auteursrechtelijk werk, is een licentie van de auteursrechthebbende benodigd (Auteurswet). Deze beide regelgevingen worden in Nederland (collectief) beheerd door SENA en BUMA voor aangesloten partijen.

Voor partycenter 'Harders Plaza' ('Fun Village B.V.') in Harderwijk is in wezen haar core business gelegen in het afspelen van muziek. Zij betaalt echter niet (consequent) de facturen van BUMA en SENA en/of komt afspraken niet na. De Rechtbank Gelderland diende uiteindelijk te beslissen omtrent de vorderingen van BUMA en SENA op Harders Plaza, in een recent gepubliceerde uitspraak.

In de procedure komt vast te staan dat Harders Plaza evenementen organiseert, waarbij (achtergrond)muziek wordt gedraaid uit het SENA- en BUMA-repertoire. In de uitspraak is onder andere als volgt te lezen:
Fun Village heeft in de periode 2008 tot en met 2010 verschillende facturen van BUMA voor licentievergoedingen voor het ten gehore brengen van tot het BUMA-repertoire behorende achtergrond- en amusementsmuziek en muziek bij live optredens of evenementen onbetaald gelaten.

Fun Village heeft in de periode 2011 tot en met 2013 zonder de daarvoor benodigde toestemming van BUMA ook andere evenementen dan die in haar opgaaf stonden georganiseerd in partycentrum Harders Plaza, waarbij muziek behorende tot het BUMA-repertoire ten gehore is gebracht.

Fun Village erkent dat zij in de periode 2011 tot en met 2015 zonder toestemming (licentie) van SENA c.s. amusementsmuziek, behorende tot het door SENA c.s. vertegenwoordigde repertoire, ten gehore heeft gebracht en dat zij daarvoor een vergoeding is verschuldigd aan SENA c.s. Zij heeft de door SENA c.s. daarvoor gefactureerde licentievergoeding echter niet betaald omdat zij het bedrag te hoog vindt.

De totaal door Harders Plaza verschuldigde billijke vergoeding komt in de procedure vast te staan op €71.785,99 aan SENA en € 43.673,16 aan BUMA. Deze bedragen dienen conform de uitspraak, gezien het voorgaande, (alsnog) aan BUMA en SENA worden voldaan. Totdat de bedragen zijn voldaan, wordt door de rechter aan Harders Plaza een verbod opgelegd om in het kader van haar bedrijfsvoering enig voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram of reproductie daarvan als bedoeld onder punt 1 in het lichaam van de dagvaarding ten gehore te (laten) brengen of anderszins openbaar te maken met ingang van de dag dat dit vonnis aan Fun Village is betekend, voor zover Fun Village daarvoor geen billijke vergoeding aan SENA heeft voldaan/daartoe geen licentie van BUMA heeft verkregen.

Het partycenter dient dan ook (alsnog) alle bedragen te betalen en mag zolang dat niet is gebeurd geen (achtergrond)muziek meer laten horen.