De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Na definitieve gunning niet meer ongeldig verklaren

Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve gunning de inschrijving van een gegunde partij niet meer ongeldig kan worden verklaard (Rb. Roermond 23 december 2009; LJN: BK7490). Recht om te mogen onderhandelenDe zaak betrof een inschrijvingscompetitie van een gemeente om tot realisatie van een sportaccommodatie te komen. Met de winnaar van de competitie zou onderhandeld worden over de uiteindelijke (niet Europees aanbestedingsplichtige)...
Auteur artikelTony van Wijk
Gepubliceerd06 januari 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Twee dagen voor kerst heeft de Roermondse voorzieningenrechter de regel bevestigd dat na definitieve gunning de inschrijving van een gegunde partij niet meer ongeldig kan worden verklaard (Rb. Roermond 23 december 2009; LJN: BK7490).

Recht om te mogen onderhandelen
De zaak betrof een inschrijvingscompetitie van een gemeente om tot realisatie van een sportaccommodatie te komen. Met de winnaar van de competitie zou onderhandeld worden over de uiteindelijke (niet Europees aanbestedingsplichtige) realisatieovereenkomst. Voorwaarde voor de totstandkoming van deze overeenkomst was tevens het verkrijgen van het benodigde krediet van de gemeenteraad. De voorzieningenrechter overweegt dat de aanbestede opdracht aldus neerkomt op het recht om te onderhandelen over een realisatieovereenkomst.

Door definitieve gunning ontstaat een overeenkomst
Drie partijen hebben meegedaan aan de competitie. De gemeente heeft aan een van deze partijen bericht dat zij is uitgenodigd voor de onderhandelingen om tot een realisatieovereenkomst te geraken. Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente hierdoor het aanbod aanvaard en is aldus tussen de twee partijen de aanbestede overeenkomst (om te onderhandelen over een realisatieovereenkomst) tot stand gekomen.

Na definitieve gunning kan de inschrijving niet meer ongeldig worden verklaard
Enige tijd na de uitnodiging komt de gemeente op haar beslissing terug. Zij wenst een nieuwe competitie respectievelijk aanbestedingsprocedure te houden. Aan de gehouden competitie zouden volgens de gemeente namelijk gebreken kleven. Tevens zou de gegunde partij ongeldig hebben ingeschreven. De voorzieningenrechter zet een streep door deze plannen van de gemeente. Een en ander zou namelijk “neerkomen op een aantasting van de rechtsgeldigheid van de tussen partijen gesloten aannemingsovereenkomst op een wijze en op gronden welke het recht niet kent.”
Beoordeel dit artikel