De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Niet vastleggen schriftelijke afspraken gezamenlijke ontwikkeling breekt tentbouwer op

Niet vastleggen schriftelijke afspraken gezamenlijke ontwikkeling breekt tentbouwer op

Onlangs heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan in een zaak waarbij twee partijen elkaar de tent uitvochten.
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd04 oktober 2019
Laatst gewijzigd06 november 2019
Leestijd 

Casus

In opdracht van FarmCamps, heeft eiseres een prototype ontwikkeld voor luxe tenten die gedurende het kampeerseizoen bij een boer geplaatst kunnen worden, maar die ook mobiel genoeg zijn om ze buiten het kampeerseizoen weer weg te halen. Het prototype is gebaseerd op een door FarmCamps bedacht concept, waarbij een zeecontainer als basis dient. Nadat eiseres een prototype heeft ontwikkeld, gaat FarmCamps voor de productie van de tent in zee met een andere partij die het prototype verder aanpast.

Volgens eiseres maakt FarmCamps inbreuk op haar auteursrechten op de tent. Daar gaat de uitspraak over.

Auteursrecht op exterieur en interieur?

Om te kunnen spreken van een inbreuk op het auteursrecht van eiseres, moet ten eerste de tent auteursrechtelijk beschermd zijn en moet daarnaast beoordeeld worden of de totaalindrukken van de tenten overeenstemmen en in hoeverre deze overeenstemming het resultaat is van het overnemen van de auteursrechtelijk beschermde (combinatie van) elementen of trekken van het prototype van de tent.

Tussen partijen is er geen discussie over de vraag of het ontwerp van het exterieur van het prototype beschermd is.

Over de vraag wie de creatieve keuzes voor dat ontwerp heeft gemaakt, verschillen partijen wel van mening. Volgens FarmCamps heeft zij zelf alle essentiële vormgevingskeuzes gemaakt en heeft eiseres slechts de ontwerpen uitgetekend. De rechter gaat mee met de stellingen van FarmCamps. Er wordt voor een vijftal auteursrechtelijke beschermde kenmerken geoordeeld dat deze allemaal al in de eerste concepten van FarmCamps voor kwamen. Eiseres is dus geen auteursrechthebbende op het exterieur van de tent.

Over de vraag of aan het interieur van de tent auteursrechtelijke bescherming toekomt verschillen partijen ook van mening. Eiseres noemt een tiental punten waar creatieve keuzes in zijn gemaakt. Volgens FarmCamps zijn al die punten technisch en functioneel bepaald en dat zou betekenen dat er geen auteursrechtelijke bescherming is. De rechter gaat voorbij aan de vraag of er auteursrechtelijke bescherming is, maar oordeelt dat de totaalindrukken verschillend zijn en er dus geen inbreuk gemaakt kan worden.

Zo valt het doek voor alle vorderingen van eiseres die gebaseerd zijn op het auteursrecht.

Wanprestatie?

Ook zou FarmCamps minimaal 40 tenten van eiseres afnemen. Door de samenwerking te beëindigen en de tenten ergens anders te laten produceren, pleegt FarmCamps wanprestatie. Die tenten zouden namelijk in serieproductie worden genomen volgens eiseres.

Om te kunnen spreken van een overeenkomst moet sprake zijn van een aanbod en een aanvaarding van dat aanbod. De rechtbank gaat uitvoerig in op alle gevoerde correspondentie en concludeert dat over belangrijke punten, zoals bijvoorbeeld de specificaties van de tent, de prijs en de levertijd (de essentialia) nog geen overeenstemming was. Daarmee is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Uit de correspondentie tussen partijen blijkt verder dat FarmCamps diverse malen heeft aangegeven dat nog niet aan haar voorwaarden voor serieproductie was voldaan. Daarmee mocht eiseres er dus ook niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat die overeenkomst tot stand zou komen.

Conclusie

Wie slechts het concept van een ander verder uitwerkt tot een ontwerp, loopt het risico geen auteursrechthebbende te zijn op dat ontwerp. Daarom is het verstandig om daarover vóóraf goede afspraken te maken. Over die afspraken moet wel overeenstemming bestaan omdat anders in een later stadium geconcludeerd kan worden dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Joost Becker, advocaat auteursrecht

Beoordeel dit artikel