De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuw arbitragereglement ICC

Nieuw arbitragereglement ICC

De International Chamber of Commerce (‘ICC’) kent vanaf maart 2017 een gewijzigd arbitragereglement. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een arbitrale spoed-bodemprocedure, de zogenaamde ‘expedited procedure’. Daarover hieronder enkele opmerkingen.Op de website van de ICC (iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration) is meer informatie over de recente wijzigingen van het ICC arbitragereglement (de ‘Rules’) te vinden en is ook de integrale tekst van de Rules beschikbaa...
Leestijd 
Auteur artikel Cindy Snelders-van de Kamp
Gepubliceerd 13 juni 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De International Chamber of Commerce (‘ICC’) kent vanaf maart 2017 een gewijzigd arbitragereglement. De belangrijkste wijziging betreft de introductie van een arbitrale
spoed-bodemprocedure, de zogenaamde ‘expedited procedure’. Daarover hieronder enkele opmerkingen.

Op de website van de ICC (iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration) is meer informatie over de recente wijzigingen van het ICC arbitragereglement (de ‘Rules’) te vinden en is ook de integrale tekst van de Rules beschikbaar. Verder is zojuist in het Tijdschrift voor Arbitrage (TvA 2017/21) een artikel van mr. R. Schellaars gepubliceerd waarin de belangrijkste wijzigingen van de Rules worden besproken en becommentarieerd.

De Rules introduceren in artikel 30 een expedited procedure (met bijbehorende specifieke rules in Appendix VI).

De ICC-regels omtrent de expedited procedure zijn van toepassing:
- indien de onderliggende arbitrageovereenkomst op of na 1 maart 2017 is gesloten
- indien het bedrag in geschil de somma van USD 2 miljoen niet te boven gaat
- indien partijen – in de arbitrageovereenkomst of nadien – geen opt out afspraak hebben gemaakt ten aanzien van de expedited procedure
- ondanks een andersluidende bepaling in de onderliggende arbitrageovereenkomst (mits die geen opt out afspraak inhoudt)
- indien partijen – in de situatie dat de expedited procedure volgens de regels niet van toepassing zou zijn – een opt in afspraak hebben gemaakt ten aanzien van de expedited procedure.

De ICC kan in álle gevallen bepalen, op verzoek van een partij of uit eigen beweging, dat de expedited procedure in een concrete situatie niet passend is en daarom niet (langer) gevolgd wordt. In dat geval gelden de ‘gewone’ ICC Arbitration Rules.

Wat houdt de expedited procedure in?
Sleutelwoorden zijn: simpeler, sneller, (en daardoor) goedkoper.
Dit wordt bereikt:
- doordat er slechts één arbiter wordt benoemd (ook in het geval van een andersluidende afspraak tussen partijen)
- doordat er bij aanvang van de arbitrage niet eerst overeenstemming bereikt hoeft te worden over zogenaamde ‘terms of reference’
- doordat er uiterlijk vijftien dagen nadat het arbitragedossier aan de arbiter is verzonden, een case management conference wordt georganiseerd over de gang van zaken tijdens de arbitrageprocedure
- doordat de arbiter (beperkende) voorschriften kan geven over het aantal processtukken (met inbegrip van schriftelijke getuigenverklaringen), en de lengte en de reikwijdte daarvan
- doordat de arbiter kan bepalen dat wordt afgezien van een zitting en dat dus enkel op basis van de stukken wordt beslist (als er wel een zitting plaatsvindt, kan dat ook telefonisch of door middel van een video conference)
- doordat binnen zes maanden na de case management conference – dus in de regel binnen zes en een halve maand nadat de arbiter het arbitragedossier heeft ontvangen – arbitraal eindvonnis wordt gewezen (behoudens een toegestane verlenging van deze termijn)
- doordat er voor de expedited procedure een specifieke kosten- en tarieventabel geldt met lagere arbitrator’s fees.

Internationale commerciële contracten bevatten vaak een arbitraal beding waarin arbitrage volgens de ICC Arbitration Rules wordt overeengekomen. Het zal dus niet lang duren of de nieuwe expedited procedure wordt veelvuldig toegepast. Een simpelere, snellere en goedkopere procedure, en dus een goede zaak voor de internationale arbitragepraktijk.

Cindy Snelders
Arnhem, 13 juni 2017