1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Nieuwe noodsteun uit Brussel voor groente en fruit

Nieuwe noodsteun uit Brussel voor groente en fruit

Op 29 september 2014 heeft de Europese Commissie nieuwe noodsteun voor bepaalde groenten en fruit beschikbaar gesteld. Deze noodsteun is bedoeld om de gevolgen van de Russische boycot te ondervangen.Wat er vooraf gingReeds op 18 augustus 2014 had de Europese Commissie bij Verordening 932/2014 in verband met de Russische boycot tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld. Deze maatregelen, die wij beschreven hebben in ons artikel Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fr...
Leestijd 
Auteur artikel Selma van Ramele
Gepubliceerd 30 september 2014
Laatst gewijzigd 31 mei 2022
Op 29 september 2014 heeft de Europese Commissie nieuwe noodsteun voor bepaalde groenten en fruit beschikbaar gesteld. Deze noodsteun is bedoeld om de gevolgen van de Russische boycot te ondervangen.

Wat er vooraf ging
Reeds op 18 augustus 2014 had de Europese Commissie bij Verordening 932/2014 in verband met de Russische boycot tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld. Deze maatregelen, die wij beschreven hebben in ons artikel Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit, werden op 20 september 2014 opgeschort. Er werden namelijk te veel dubieuze claims ingediend waardoor in onderdelen van het programma het plafond al was bereikt.

De nieuwe noodsteun
Het nieuwe programma voor steunmaatregelen heeft een omvang van maximaal 165 miljoen euro. Dit bedrag is voor de periode 30 september tot uiterlijk 31 december 2014 beschikbaar voor zowel erkende productenorganisaties en hun leden als niet-gebonden telers voor de navolgende acties:
(i)             uit de markt nemen van producten;
(ii)           groen oogsten;
(iii)          niet oogsten.

De nieuwe noodsteun geldt voor de navolgende producten die uitdrukkelijk uitsluitend voor verse consumptie bestemd zijn:

Categorie 1:

 • appelen met GN code 0808 10;

 • peren met GN code 0808 30;


Categorie 2:

 • pruimen met GN code 0809 40 05;

 • tafeldruiven met GN code 0806 10 10;

 • kiwi’s met GN code 0810 50 00;


Categorie 3:

 • tomaten met de GN code 0702 00 00 (uitsluitend variëteiten die voor verse consumptie zijn bestemd);

 • wortelen met GN code 0706 10 00;

 • niet-scherpsmakende pepers (paprika’s) met GN code 0709 60 10;

 • komkommers met GN code 0707 00 05;

 • augurken met GN code 0707 00 90;


Categorie 4:

 • sinaasappelen, met GN-code 0805 10 20;

 • clementines met GN-code 0805 20 10;

 • mandarijnen, met de GN codes 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 90;


Restcategorie:

 • kool met GN code 0704 90 10;

 • bloemkool en broccoli met GN code 0704 10 00;

 • paddenstoelen van het geslacht Agaricus met GN code 0709 51 00;

 • zacht fruit met GN codes 0810 20, 0810 30 en 0810 40.


De bulk van de noodsteun gaat naar de producten opgesomd in de vier hoofdcategorieën, met dien verstande dat er nu per lidstaat per categorie maximum hoeveelheden zijn vastgesteld. Nederland komt slechts in aanmerking voor steun in de categorieën  1 (43.300 ton) en 4 (6.800 ton). Bovenop de gemaximeerde hoeveelheden, mogen de lidstaten nog 3.000 ton extra aan producten uit te markt nemen dan wel niet of groen oogsten. Deze 3.000 ton geldt voor alle producten, dus ook voor de producten in de restcategorie. In dit kader is het wel opmerkelijk dat het persbericht van de Commissie lijkt te impliceren dat zacht fruit niet van de noodsteun kan profiteren. Mogelijk is dit een verschrijving. Zacht fruit wordt immers expliciet in Verordening 1031/2014 genoemd.

Formaliteiten
Als uitgangspunt bij het verdeling van het geld dat “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Elke lidstaat mag echter besluiten een ander systeem voor de toewijzing van hoeveelheden op te zetten, op voorwaarde dat een dergelijk systeem op objectieve en niet-discriminerende criteria is gebaseerd. De Nederlandse uitvoeringsregels zijn echter nog niet bekend. Wij weten dan ook niet of voor Nederland een ander systeem voor toewijzing zal gelden. Wij verwachten overigens dat deze uitvoeringsregels niet lang op zich zullen laten wachten zodat op dit punt op korte termijn duidelijkheid zal komen.

Ook om in aanmerking te komen voor deze aanvullende financiële bijstand, moeten bepaalde formaliteiten in acht worden genomen. Deze formaliteiten lijken erg op de formaliteiten genoemd in Verordening 932/2014. Laatstbedoelde formaliteiten hebben wij uitgebreid beschreven in ons artikel Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit. Het is evenwel niet uitgesloten dat de nieuwe Nederlandse uitvoeringsregels nog aanvullende voorschriften met zich mee zullen brengen.

Op het moment dat de Nederlandse uitvoeringsregels zijn vastgesteld, zullen wij op onze kennispagina hier een artikel aan wijden. Heeft u vragen over de nieuwe noodsteun, of over de GMO-regels in het algemeen, neem dan contact op met:

Selma van Ramele
Eric Janssen