1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe wetgeving tegen nepreviews in de maak

Nieuwe wetgeving tegen nepreviews in aantocht

Nepreviews op internet zijn een probleem. Niet alleen consumenten schrijven reviews, maar bedrijven kopen ook nepreviews in. Zowel om hun eigen product of dienst aan te prijzen, maar ook om negatieve reviews bij hun concurrent achter te laten. Nieuwe wetgeving is in aantocht.
Leestijd 
Auteur artikel Jeroen Lubbers
Gepubliceerd 23 oktober 2020
Laatst gewijzigd 23 oktober 2020

De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft al meermaals benadrukt dat het verboden is om consumenten te misleiden met nepreviews. Maar tot op heden staat dat nog niet met zoveel woorden in de wet.

In 2019 heeft de EU een Richtlijn (EU) 2019/2161 aangenomen, waarin het gebruiken van valse reviews uitdrukkelijk als misleidend wordt bestempeld. Die Richtlijn moet uiterlijk in mei 2022 in de Nederlandse wet worden omgezet. Daartoe heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nu een conceptwetsvoorstel gepubliceerd.

Naar verwachting wordt het conceptvoorstel later ingediend en volgend jaar behandeld. Zodra de wet in werking treedt, moeten ondernemers voortaan aan de consument uitleggen dat en hoe zij waarborgen dat online reviews op hun platform zijn geschreven door echte klanten (dus klanten die het product daadwerkelijk hebben gekocht en gebruikt). Ook moeten ondernemers uitleggen welke ‘redelijke en proportionele’ maatregelen zijn genomen om na te gaan dat reviews echt zijn.

Nalaten adequate maatregelen te treffen en het weglaten van informatie voor de consument, is onder de nieuwe wetgeving ‘misleidend’. Als gevolg daarvan kunnen consumenten hun (koop)overeenkomst vernietigen – betaalde vergoedingen moeten dan worden teruggestort - en kan de ondernemer zelfs aansprakelijk zijn voor geleden schade.

Bij overtreding kan de ACM bovendien handhaven en (hoge) boetes opleggen. Het onderwerp van valse reviews staat ook op de agenda van de ACM. Alle reden dus, in het bijzonder voor eigenaren van webshops, om deze ontwikkeling in de gaten te houden.