1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oneerlijke kortingen binnenkort verboden

Oneerlijke kortingen binnenkort verboden

Met Black Friday en Cyber Monday voor de deur, zullen de hoge kortingen binnenkort weer om de oren vliegen. Maar hoe bereken je een korting en wat is de referentieprijs? Is een aangeboden korting eigenlijk wel een korting? Al jarenlang zijn er geluiden vanuit consumentenorganisaties, dat winkels en webshops in korte tijd de prijzen kunstmatig verhogen, om vervolgens een hoge korting te kunnen bieden. Dat mag binnenkort niet meer.
Leestijd 
Auteur artikel Jeroen Lubbers
Gepubliceerd 18 november 2020
Laatst gewijzigd 19 november 2020

Met Black Friday en Cyber Monday voor de deur, zullen de hoge kortingen binnenkort weer om de oren vliegen. Maar hoe bereken je een korting en wat is de referentieprijs? Is een aangeboden korting eigenlijk wel een korting? Al jarenlang zijn er geluiden vanuit consumentenorganisaties, dat winkels en webshops in korte tijd de prijzen kunstmatig verhogen, om vervolgens een hoge korting te kunnen bieden. Dat mag binnenkort niet meer.

Implementatie Richtlijn modernisering consumentenbescherming

De Nederlandse wetgever heeft recentelijk een wetsvoorstel gepresenteerd voor de implementatie van de gewijzigde Europese Richtlijn modernisering consumentenbescherming. In de nieuwe wet worden onder meer allerlei verplichtingen opgelegd aan ondernemers om informatie te verstrekken aan consumenten, en is een aantal nieuwe ‘verboden’ handelingen vastgelegd.

Eén van die verboden handelingen is erop gericht te voorkomen dat ondernemers een korting geven ten opzichte van een prijs die hoger is dan de prijs waarvoor het product normaal gesproken wordt aangeboden. Die regel zal worden vastgelegd in de Nederlandse Prijzenwet en nader worden uitgewerkt in het Besluit prijsaanduiding producten.

De precieze inhoud van de Nederlandse regeling is nog niet bekend, maar volgens de Europese Richtlijn (art. 2 ter wijziging van art. 6bis van Richtlijn 98/6/EG) geldt ten minste:

“Bij aankondigingen van prijsverminderingen wordt de vorige prijs aangegeven die door de handelaar is toegepast gedurende een bepaalde periode voorafgaand aan de toepassing van de prijsvermindering. Onder de vorige prijs wordt verstaan de laagste prijs die door de handelaar is toegepast tijdens een periode die niet korter is dan 30 dagen voor de toepassing van de prijsvermindering.

De referentieprijs van een korting mag dus niet korter zijn dan 30 dagen vóór de toepassing van de prijsvermindering. Als gevolg hiervan mogen ondernemers straks geen korting meer geven op een prijs die ze pas enkele dagen of weken voeren.

Handhaving

Als de nieuwe wet wordt aangenomen – en dat duurt waarschijnlijk nog wel even - kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de nieuwe regels over kortingen gaan handhaven. Op overtreding van de regels staat een stevige boete. Daarnaast, en dat kan voor ondernemers in theorie nog veel vervelender zijn, kunnen consumenten een (koop)overeenkomst vernietigen als deze met een verboden korting tot stand is gekomen. Die bevoegdheid heeft de consument, omdat het aanbieden van een product in strijd met de wet al gauw een zogenaamde oneerlijke of misleidende handelspraktijk is.

Alle reden dus om de nieuwe wet in de gaten te houden.