De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ontbinding overeenkomst vanwege valse verklaring bij inschrijving

Ontbinding overeenkomst vanwege valse verklaring bij inschrijving

Op 27 september 2019 heeft de Almelose kortgedingrechter geoordeeld dat de aanbestedende dienst de raamovereenkomst mag ontbinden, omdat de inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure valse informatie heeft verstrekt.
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 02 oktober 2019
Laatst gewijzigd 02 oktober 2019
Leestijd 

Waar ging het om?
De gemeente Almelo en de gemeente Hof van Twente organiseerden in 2018 gezamenlijk een Europese aanbesteding. Inschrijver Deva krijgt de opdracht gegund, waarna vervolgens een raamovereenkomst tot stand komt tussen de beide gemeenten en Deva. Tot zover niets geks.

Na een onderzoek op locatie bij Deva blijkt echter dat zij tijdens de aanbestedingsprocedure tot twee keer toe onjuiste informatie heeft verstrekt. Deze onjuiste informatie bestond (1) uit een valse verklaring over het hoogst behaalde relevante opleidingsniveau van enkele werknemers en (2) uit valse verklaringen over de kwalificaties van haar personeel. Daarom ontbinden beide gemeenten de raamovereenkomst.

Kort geding
Deva start hierop een kort geding, omdat de ontbinding onrechtmatig zou zijn en daarom ongedaan dient te worden gemaakt. Daarnaast vordert zij dat de cliëntenstop wordt opgeheven en de raamovereenkomst alsnog wordt nagekomen door beide gemeenten.

De kortgedingrechter wijst de vorderingen van Deva tegen de gemeente Hof van Twente direct af, omdat Deva daar geen cliënten heeft en daarom geen spoedeisend belang. Deva heeft volgens de kortgedingrechter wel spoedeisend belang bij haar vorderingen tegen de gemeente Almelo, omdat 70% van haar cliëntbestand afkomstig is uit die gemeente.

Ontbinding gerechtvaardigd?
Ten aanzien van de onrechtmatigheid van de ontbinding oordeelt de kortgedingrechter zich niet bevoegd, omdat een dergelijke uitspraak volgens de rechter in kort geding niet kan worden gedaan. Over de cliëntenstop en de nakoming oordeelt de rechter in het voordeel van de gemeente Almelo, omdat het opgeven van verkeerde informatie respectievelijk een valse verklaring een uitsluitingsgrond is en in de overeenkomst de bevoegdheid is opgenomen om bij de toepasselijkheid daarvan tot ontbinding over te gaan. De kortgedingrechter wijst de vorderingen van Deva daarom af.

Conclusie
Uit de Almelose uitspraak blijkt dat gebreken aan een inschrijving op deze manier dus ook nog na opdrachtverlening tot sancties kunnen leiden. Bij het verstrekken van informatie tijdens een aanbestedingsprocedure is zorgvuldigheid dan ook geboden.