Zoeken
  1. Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking huwelijksgemeenschap

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer gisterenmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners te beperken (33987). Dit betekent voor huwelijksgemeenschappen die na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaan onder meer dat hetgeen een echtgenoot verkrijgt krachte...
Auteur artikelBart Lotgerink
Gepubliceerd29 maart 2017
Laatst gewijzigd29 maart 2017
Leestijd 
In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer gisterenmiddag met de kleinst mogelijke meerderheid (38 voor en 37 tegen) ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels, Recourt en Van Oosten om de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd partners te beperken (33987). Dit betekent voor huwelijksgemeenschappen die na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaan onder meer dat hetgeen een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift niet in de gemeenschap valt, tenzij de erflater/schenker een insluitingsclausule heeft bepaald. Ook aanbrengsten blijven privé tenzij deze reeds gemeenschappelijk waren bij het ontstaan van de gemeenschap. Het wetsvoorstel is onder meer besproken in dit artikel.