De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Opgelet met reclames voor winacties!

Opgelet met reclames voor winacties!

"Maak nu kans op de Galaxy Fold". Deze reclame-uiting stonden op de website van Samsung. Het toestel echter is niet leverbaar. Is er nu sprake van misleidende reclame?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 24 december 2019
Laatst gewijzigd 27 december 2019
 

Juridische regels voor reclames

De juridische regels voor reclames vallen grofweg uiteen in de toepassing van 3 regimes; reclames kunnen een misleidende reclame opleveren, een ongeoorloofde vergelijkende reclame of kunnen een oneerlijke handelspraktijk zijn. In alle gevallen staat als vuistregel voorop dat de inhoud van de reclame niet misleidend mag zijn; dat houdt mede in dat de reclame geen onjuiste voorstelling van zaken mag opleveren.

Winacties

Ook op winacties zijn voornoemde regels van toepassing. Deze kunnen gehandhaafd worden door de rechter. Deze reclameregels worden ook gehandhaafd middels zelfregulering door de Reclame Code Commissie (RCC), alwaar een klachtprocedure gestart kan worden tegen reclames. Tegen de winactie voor de Galaxy Fold, die op de website van Samsung stond, is nu geklaagd bij de RCC, die daarover een beslissing heeft genomen.

Promotionele kansspel?

Is de winactie voor de Galaxy Fold een promotioneel kansspel? Ja, zo oordeelt de RCC , omdat Samsung 'een actie (blijkbaar een promotioneel kansspel)  heeft georganiseerd met als te winnen prijs een Samsung Galaxy Fold'

Winacties kunnen onder omstandigheden inderdaad als een promotioneel kansspel worden gekwalificeerd. Voor zover dat zo is, gelden voor zogenoemde Kleine Promotionele Kansspelen en 'normale' Kansspelen bepaalde voorwaarden, en is er een Gedragscode van toepassing.

De voorzitter van de Reclame Code Commissie gaat ervan uit dat het daadwerkelijk mogelijk was om deel te nemen aan de actie en dat er prijzen zijn uitgekeerd. Er zijn 10 winnaars aangewezen in de winactie en aan de winnaars is, omdat de levering van de Galaxy Fold niet kon plaatsvinden, een alternatief, gelijkwaardig prijzenpakket aangeboden.

'Strijd met de professionele toewijding'

De RCC gaat ervan uit dat Samsung als adverteerder in kwestie een prijs (een eigen merkproduct) uitgeloofd heeft zonder dat was gewaarborgd dat zij deze daadwerkelijk zou kunnen uitkeren. zij handelt hiermee in strijd met het (wettelijk) vereiste van de professionele toewijzing.

'Ook indien zij de winnaars een gelijkwaardig alternatief heeft aangeboden (niet duidelijk is overigens waaruit dit bestaat), leidt het feit dat men niet de uitdrukkelijk beloofde prijs kan winnen tot het oordeel dat adverteerder heeft gehandeld in strijd met de vereisten van professionele toewijding.
Het moet immers in strijd met deze vereisten worden beschouwd om in het kader van een promotioneel kansspel een specifieke prijs uit te loven die, naar later blijkt, niet gewonnen kan worden. Nu hierdoor de oproep om aan het promotioneel kansspel deel te nemen misleidend is en valse verwachtingen wekt bij de deelnemers, is gehandeld in strijd met artikel 5 lid 1 Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

De RCC oordeelt dat omdat niet is voldaan aan de gedragscode, de Wet op de kansspelen is overtreden en de reclame om die reden in strijd is met de wet zoals bedoeld in art. 2 NRC (Nederlandse Reclame Code)

Conclusie

Bij winacties moeten adverteerders altijd controleren of sprake is van een kansspel met daaruit voortvloeiende verplichtingen, en of reclames voor winacties in overeenstemming zijn met hiervoor genoemde wet- en regelgeving.

Joost Becker, advocaat internetrecht