De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Van hurende ouders mag verlangd worden dat zij hun zoon, die hulpbehoevend is maar ernstige overlast veroorzaakt, de toegang tot hun huurwoning ontzeggen. Weigeren de ouders hiertoe over te gaan, dan kan dit de ontruiming van de huurwoning tot gevolg hebben aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam (LJN: BT8703).De zaakEen echtpaar huurt een woning in een woon-zorgcomplex. Dit woon-zorgcomplex bestaat uit zelfstandige woningen bestemd voor ouderen of personen die zorg of beg...
Auteur artikelRobert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd02 januari 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Van hurende ouders mag verlangd worden dat zij hun zoon, die hulpbehoevend is maar ernstige overlast veroorzaakt, de toegang tot hun huurwoning ontzeggen. Weigeren de ouders hiertoe over te gaan, dan kan dit de ontruiming van de huurwoning tot gevolg hebben aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam (LJN: BT8703).

De zaak
Een echtpaar huurt een woning in een woon-zorgcomplex. Dit woon-zorgcomplex bestaat uit zelfstandige woningen bestemd voor ouderen of personen die zorg of begeleiding nodig hebben. Hun dakloze en hulpbehoevende zoon bezoekt hen regelmatig. Hierbij veroorzaakt hij ernstige overlast. De overlast bestaat onder meer uit geluidsoverlast, uitschelden en intimideren van medebewoners, het werpen van afval in andermans tuin en het aanbrengen van vernielingen in de openbare ruimte. De verhuurder heeft het echtpaar diverse malen gesommeerd er voor te zorgen dat hun zoon in en rond het woon-zorgcomplex geen overlast meer veroorzaakt. Ook heeft zij de aan alcohol en drugs verslaafde zoon hulpverlening aangeboden, wat door hem is geweigerd. Aangezien het gedrag van de zoon een bedreiging vormt voor de overige bewoners van het complex stelt verhuurder voor de huurovereenkomst te beëindigen en het gehuurde te ontruimen. Het echtpaar weigert dit. De verhuurder start daarop een kort geding.

De beoordeling
De rechtbank overweegt dat uit de wet volgt dat iedere tekortkoming van de huurder de verhuurder de bevoegdheid geeft de huurovereenkomst te ontbinden, tenzij deze tekortkoming gezien haar geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Het enkele feit dat de zoon in strijd handelt met een contractuele verplichting (of de wet) om geen overlast te veroorzaken is daarvoor niet voldoende. Beslissend is of de huurders zelf in het licht van deze gedragingen tekort zijn geschoten. Hiervan kan sprake zijn als de huurders van de gedragingen op de hoogte zijn, maar zelf onvoldoende maatregelen hebben getroffen deze gedragingen tegen te gaan.

In deze zaak hebben de ouders maatregelen kunnen nemen tegen het gedrag van hun zoon door hem de toegang tot hun woning te ontzeggen. De voorzieningenrechter acht dat in dit geval niet eenvoudig voor hen, maar vindt desondanks dat dit van hen verlangd mag worden omdat er in het complex een kwetsbare groep huurders woonachtig is. Doordat de ouders nalaten hun zoon te weren wijst de voorzieningenrechter de vordering van de verhuurder tot ontruiming toe.
Beoordeel dit artikel