De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Overstappen van offline naar online verkoop: webshop kopen en bouwen

Overstappen van offline naar online verkoop: webshop kopen en bouwen

Als u besluit dat u een graantje wilt meepikken van de alsmaar stijgende online verkoop, staat u voor de keuze van het aanschaffen en inrichten van uw webshop. Om te voorkomen dat de webshop later niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het best vooraf goed bedenken wat u nodig heeft (wat de specs moeten zijn) en hoe u het online verkoopproces wilt inrichten. Op dat laatste zullen wij in het volgende deel uitgebreid ingaan. Allereerst geven we hier tips om te bepalen en goed vast te leggen...
Leestijd 
Auteur artikel Esther Mommers (uit dienst)
Gepubliceerd 08 augustus 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Als u besluit dat u een graantje wilt meepikken van de alsmaar stijgende online verkoop, staat u voor de keuze van het aanschaffen en inrichten van uw webshop. Om te voorkomen dat de webshop later niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u het best vooraf goed bedenken wat u nodig heeft (wat de specs moeten zijn) en hoe u het online verkoopproces wilt inrichten. Op dat laatste zullen wij in het volgende deel uitgebreid ingaan. Allereerst geven we hier tips om te bepalen en goed vast te leggen wat u nodig heeft voor het kopen en bouwen van een webshop.

Domeinnaam
Als u nog helemaal niet online actief bent, heeft u allereerst een domeinnaam nodig. Daarvoor kunt u diverse providers benaderen die de domeinnaam voor u laten registreren bij b.v. SIDN. Denk daarvoor na over het ‘Top Domain Level’ (.nl, .com, .info etc.): gaat uw bedrijf zich met de online verkoop slechts op Nederland of ook op een internationaal publiek richten?
Als u als domeinnaam de naam gebruikt waarmee u ook als bedrijf naar buiten treedt kunt u via uw handelsnaam optreden tegen anderen die een zeer gelijkende, verwarrende domeinnaam gebruiken. Houd anderszijds in de gaten dat u voor een domeinnaam waaronder u uw eigen producten en/of diensten gaat verkopen in een webshop, niet de merken of handelsnamen van een ander gebruikt.

Website en backoffice/CMS
Als het adres voor uw website is geregistreerd, heeft u software nodig om de inhoud daarvan feitelijk te beheren. Meestal heeft u daarvoor een derde nodig, die voor u bijvoorbeeld een CMS bouwt. U wilt de inrichting hiervan zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en het geheel zoveel mogelijk laten aansluiten op het distributieproces binnen uw bedrijf. Vooraf zult u dan ook goed moeten nadenken over een specs van de software. Mede om dat vast te leggen is een goed IT-contract met heldere afspraken essentieel voor het welslagen van uw project. Daarom enkele praktische tips voor het sluiten van betere contracten om risico’s zoveel mogelijk te beperken en sterker te staan indien er toch geschillen ontstaan. Vergeet daarin zeker niet duidelijke afspraken te maken over het testen van uw website en let bij het opstellen van contracten altijd op (uw eigen en de anders) algemene voorwaarden, daarover leest u onder deze links meer.
Ten slotte speelt een belangrijke rol in het starten van een webshop dat u bij online verkoop mogelijkheden moet (kunnen) bieden om online te betalen. Het IT-systeem dient daarop gebouwd te zijn, maar denk bijvoorbeeld ook aan certificeringen op de website. De afhandeling van online betalingen zal vanaf 2014 voor de verwerker nieuwe regels kennen vanwege de invoering van SEPA.

Vormgeving en lay-out van de website
Wanneer uw website door een andere (professionele) partij wordt gebouwd, heeft die maker in principe automatisch de auteursrechten op zowel de vormgeving als de code van de website. Indien u later zelf of door een derde wijzigingen in de website wilt kunnen (laten) aanbrengen, dan moet u nu alvast schriftelijk in een contract (akte)vastleggen dat die auteursrechten worden overgedragen of dat u toestemming krijgt het geleverde werk later te (laten) bewerken.

Hierbij geldt dat de auteursrechthebbende (websitebouwer) ook - voor zover de wet dat toelaat - afstand zal moeten doen van zijn persoonlijkheidsrechten wilt u als gebruiker zoveel mogelijk vrij spel hebben. Ook dat zult u in een schriftelijke overeenkomst moeten regelen.

Indien uw website niet door een derde, maar door een werknemer van uw onderneming wordt vervaardigd dan is artikel 7 Auteurswet in dit kader van belang. Op grond van artikel 7 komen de auteursrechten op een werk toe aan de werkgever, wanneer dit werk is vervaardigd door een werknemer en het maken van dat werk behoort tot zijn taak of een uitdrukkelijke opdracht is gegeven door de werkgever aan de werknemer tot het maken (van in dit geval de website). Of de werkgever inderdaad rechthebbende is, hangt onder andere af van de taakomschrijving in de arbeidsovereenkomst. In die arbeidsovereenkomst kunnen echter ook weer bepalingen zijn opgenomen die van het wettelijk systeem afwijken. Of de werkgever of de werknemer de rechthebbende is, zal dus in ieder specifiek geval bekeken en (het best vooraf) geregeld moeten worden in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Let bij het optuigen van de website uiteraard ook op auteursrechten van anderen; bijvoorbeeld teksten, foto’s en filmpjes kunnen niet zonder meer op de eigen website worden overgenomen.

Onderhoud van de (het IT-systeem achter) de website
De code van het IT-systeem (zoals b.v. CMS) dat u inkoopt is evenzeer door het auteursrecht beschermd en uw systeem zal vrijwel altijd moeten worden onderhouden na de aanschaf. U heeft daarom in ieder geval een licentie nodig voor het gebruik van de software en u zult meestal ook een onderhoudscontract aangeboden krijgen. Let bij de licentie in ieder geval goed op de termijn waarvoor een licentie wordt verstrekt en in het bijzonder in het geval van onderhoud wat de reikwijdte van die licentie is. Indien u zelf onderhoud aan de website zult verrichten, moet u andere afspraken maken van wanneer u overeenkomt dat een derde na levering onderhoud zal (blijven) verrichten. Let bovendien goed op de te verwachten kosten, en waarvoor die precies verschuldigd (zullen) zijn.

Geschil
Mochten er nadat u alles goed heeft vastgelegd toch nog geschillen ontstaan, dan hebben wij nog een aparte serie geschreven over IT-geschillen, waar u terecht kunt.