1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Posters op canvas verboden

Posters op canvas verboden

Allposters is in hoger beroep veroordeeld het aanbieden van 'canvas transfers' van auteursrechtelijk beschermde werken te staken. Bij bestelling van een kunstreproductie (afbeelding op canvas) is haar werkwijze als volgt. Allposters neemt een papieren poster, brengt op die poster een kunststof laag laminaat aan, zet de afbeelding van het papier door gebruikmaking van een chemisch procedé over op een canvasdoek en spant het doek op een houten frame. Het procedé en het resultaat wordt 'canvas t...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 13 januari 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Allposters is in hoger beroep veroordeeld het aanbieden van 'canvas transfers' van auteursrechtelijk beschermde werken te staken. Bij bestelling van een kunstreproductie (afbeelding op canvas) is haar werkwijze als volgt. Allposters neemt een papieren poster, brengt op die poster een kunststof laag laminaat aan, zet de afbeelding van het papier door gebruikmaking van een chemisch procedé over op een canvasdoek en spant het doek op een houten frame. Het procedé en het resultaat wordt 'canvas transfer' genoemd. Dit is een inbreuk op de auteursrechten van de rechthebbende op de werken die zo op canvas worden omgezet.

De rechtbank oordeelde eerder niet tot auteursrechtinbreuk, daar er geen sprake kan zijn van verveelvoudigen omdat sprake is en blijft van één afbeelding en voor 'canvas transfer' juist kenmerkend is dat de afbeelding niet wordt vermeerderd. Er is volgens de rechtbank ook geen sprake van een openbaarmaking, omdat de afbeelding niet wordt veranderd, geen nieuwe markt wordt aangesproken (posters en canvas transfers zijn allebei wanddecoratie), en een 'canvas tranfer' qua prijs dichtbij een ingelijste poster ligt.

Het Hof benadert de 'canvas transfers' beduidend anders. Het Hof oordeelt dat er een nieuwe openbaarmaking is indien het door de rechthebbende in het verkeer gebrachte exemplaar in een andere vorm onder het publiek wordt verspreid, leidend tot nieuwe exploitatiemogelijkheden. Het Hof oordeelt hierover het volgende.

Tijdens de 'canvas transfer' wordt de papieren poster vervangen door een afbeelding op een canvasdoek op een houten frame. De 'canvas transfer' heeft een wezenlijk andere toestand en krijgt ook een ander uiterlijk dan de poster, vanwege de zichtbare canvas achtergrond en het matte aanzien. De kleur van de 'canvas transfer' heeft ook een ander aanzien dan die van de poster.

Het Hof vergelijkt daarnaast de prijs van de poster (niet de ingelijste poster) met die van de 'canvas transfer'. Allposters kan met haar 'canvas transfers' een nieuw publiek bereiken, namelijk consumenten die meer geld willen uitgeven om een ander product aan de muur te hebben dan een poster (de 'canvas transfer' is duurder). Allposters verschaft zich dus een nieuwe exploitatiemogelijkheid.

Het beroep op het uitputtingsbeginsel is niet aan de orde. Dit beginsel houdt in dat wanneer een exempaar van het werk (de oorspronkelijke poster) door of met toestemming van de auteursrechthebbende in Europese Unie c.q. de Europese Economische Ruimte in het verkeer gebracht door eigendomsoverdracht, dan op grond van art. 12b van de Auteurswet de verdere verspreiding binnen de EU/EER vrij is. Echter, omdat reeds sprake is van auteursrechtinbreuk gaat dit beroep op uitputting niet op, aldus het Hof. Uitputting treedt niet op wanneer het gaat om verdere verspreiding van een exempaar van het werk dat een ingrijpende wijziging heeft ondergaan, zoals hier het geval is.

Kortom, de verhandeling van 'canvas transfers' levert een verboden openbaarmakingshandeling op. Allposters dient het aanbieden van 'canvas transfers' te staken, onder meer rekening en verantwoording af te leggen en moet de schade die de rechthebbende hebben geleden vergoeden.