De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Private equity als bank?

Private equity als bank?

Enige tijd geleden verschenen in Het Financieele Dagblad twee artikelen naar aanleiding van de grote financiële reserves die bij private equity partijen aanwezig zijn. (FD 19 augustus 2011 en FD 11 augustus 2011). Dit zou deze partijen enerzijds in staat moeten stellen meer risicokapitaal in te brengen bij overnames, anderzijds kunnen private equity partijen meer en meer in plaats van of naast banken als extern kredietverstrekker gaan optreden. Zoals in de hiervoor aangehaalde artikelen in he...
Leestijd 
Auteur artikel Eva Nass
Gepubliceerd 07 september 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Enige tijd geleden verschenen in Het Financieele Dagblad twee artikelen naar aanleiding van de grote financiële reserves die bij private equity partijen aanwezig zijn. (FD 19 augustus 2011 en FD 11 augustus 2011). Dit zou deze partijen enerzijds in staat moeten stellen meer risicokapitaal in te brengen bij overnames, anderzijds kunnen private equity partijen meer en meer in plaats van of naast banken als extern kredietverstrekker gaan optreden.

Zoals in de hiervoor aangehaalde artikelen in het FD wordt gesteld is de kredietverstrekking door private equity niet bedoeld om daarmee overnames mogelijk te maken die anders niet van de grond zouden komen. Deze wijze van kredietverstrekking is kennelijk bestemd om de leemte op te vullen die is ontstaan doordat banken minder mogelijkheden hebben om te financieren. Op dit moment bestaan er op de Nederlandse markt nog geen concrete recente voorbeelden, maar een aantal grotere internationale private equity partijen zijn al aparte fondsen aan het vullen waarmee kapitaal kan worden geplaatst. Naar verwachting zal het niet lang duren voordat deze vorm van financiering vanuit de VS overwaait naar Europa en meer in het bijzonder naar Nederland.

Los van de vraag in hoeverre private equity partijen onder toezicht zullen staan van de AFM of DNB, borrelen bij dit onderwerp meerdere vragen op. Eén daarvan is hoe “private equity banken” zich zullen opstellen ten aanzien van het door de kredietnemer te voeren operationele en financiële beleid. Vanuit hun traditionele rol als verschaffer van eigen vermogen valt te verwachten dat zij wellicht meer bemoeienis wensen met de bedrijfsvoering van de kredietnemer dan normaal gesproken van (traditionele) banken te verwachten valt. Ook omdat het hier zal gaan om kredietnemers die moeilijk financierbaar zijn door de traditionele banken. Doordat private equity partijen juist veel ervaring hebben met het optimaliseren van bedrijfsvoering hoeft dit voor de kredietnemer niet slecht uit te pakken, in die zin zal de wijze van behandeling mogelijk niet veel anders zijn dan door de gemiddelde bijzonder beheer afdeling van een bank. Mogelijk brengt dit met zich mee dat de kredietnemer minder flexibiliteit zal worden gegund bij zijn bedrijfsvoering en de gebruikmaking van het krediet. Het is voor de kredietnemer dus wel iets om rekening mee te houden voordat deze zich wendt tot een “private equity bank”.

Dit is slechts één van de vragen die in praktijk zal worden beantwoord. Hiernaast rijzen vragen zoals tegen welke tarieven geleend zal gaan worden; hoe strak de kredietdocumentatie zal worden opgesteld; hoe een eventuele samenhang met aanwezige bancaire financiering zal luiden; etc. De toekomst zal het leren.

Bronnen FD:
Engelenburg, H., Maarsen, H. (19-08-2011) Private-equityhuizen brandt het geld in de zak. Het Financieele Dagblad. p. 13
Engelenburg, H., Maarsen, H. (11-08-2011) Private-equitypartijen zetten in op kredietverschaffing bedrijven. Het Financieele Dagblad. p.13