De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Publicatie jaarrekening binnen 12 maanden na einde boekjaar!

Publicatie jaarrekening binnen 12 maanden na einde boekjaar!

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden.Dit heeft geleid tot de wijziging van titel 9 (“de jaarrekening en het jaarverslag”) van boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”). De wijzigingen houden onder meer in dat de opmaak- en publicatietermijn van de jaarrekening voor de BV en de NV zijn aangepast.Voorheen was het zo dat de jaarrekening binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar moest zijn opgesteld, met een verlengingsmogelijkheid van zes maand...
Auteur artikelMarèl Baak
Gepubliceerd01 december 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden.
Dit heeft geleid tot de wijziging van titel 9 (“de jaarrekening en het jaarverslag”) van boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”). De wijzigingen houden onder meer in dat de opmaak- en publicatietermijn van de jaarrekening voor de BV en de NV zijn aangepast.

Voorheen was het zo dat de jaarrekening binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar moest zijn opgesteld, met een verlengingsmogelijkheid van zes maanden. Deze verlenging is nu teruggebracht naar vijf maanden, waardoor de jaarrekening van een BV of NV (met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar) voor 1 november moet zijn opgesteld.
Verder bepaalt artikel 394 lid 3 van boek 2 BW dat uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van een BV of NV openbaar moet zijn gemaakt.

Voor een stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij als bedoeld in titel 9 van boek 2 BW geldt dat de jaarrekening dient te worden opgemaakt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar met een verlengingsmogelijkheid van geen vijf maar nu vier maanden.

Tevens is in titel 9 van boek 2 BW de term jaarverslag gewijzigd in bestuursverslag.

De wijzigingen zijn van toepassing op jaarrekeningen en bestuursverslagen over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016, ongeacht of de statuten inmiddels op deze punten zijn aangepast. Om onduidelijkheden te voorkomen is het aan te raden de statuten van uw onderneming op voormelde punten aan te passen.