De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Quickscan huurcontract & brandveiligheid in samenwerking met Vgib

Quickscan huurcontract & brandveiligheid in samenwerking met Vgib

De vraag of de kosten voor het brandveilig maken van zorginstellingen voor rekening van huurder dan wel voor rekening van verhuurder komen, hangt af van diverse omstandigheden, waaronder wet- en regelgeving en de inhoud het huurcontract. De Quickscan huurcontract & brandveiligheid biedt u uitkomst. Vaste prijsDirkzwager heeft in samenwerking met Vgib, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van brandveiligheid, een Quickscan ontwikkeld, waarbij het huurcontract binnen de geldende wet...
Auteur artikelRobert Rijpstra MRICS
Gepubliceerd01 juni 2012
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De vraag of de kosten voor het brandveilig maken van zorginstellingen voor rekening van huurder dan wel voor rekening van verhuurder komen, hangt af van diverse omstandigheden, waaronder wet- en regelgeving en de inhoud het huurcontract. De Quickscan huurcontract & brandveiligheid biedt u uitkomst.

Vaste prijs
Dirkzwager heeft in samenwerking met Vgib, een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van brandveiligheid, een Quickscan ontwikkeld, waarbij het huurcontract binnen de geldende wet- en regelgeving wordt beoordeeld. Voor een vast bedrag van € 1.250,- excl. BTW (prijspeil 2012) per huurcontract ontvangt u in een kort advies onder andere antwoord op de vraag wie in de betreffende situatie de kosten draagt voor de brandveiligheid in het gehuurde.

Wet- en regelgeving brandveiligheid
De belangrijkste regels over de brandveiligheid van gebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Met de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 zijn de regels uit het Gebruiksbesluit in het nieuwe Bouwbesluit opgenomen. De regelgeving omtrent de brandveiligheid is daarmee in beginsel landelijk geüniformeerd. Het Bouwbesluit is gebaseerd op de Woningwet. Op grond van de Woningwet is het verboden een bouwwerk te bouwen, te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het (nieuwe) Bouwbesluit. Dit verbod richt zich zowel tegen de gebruiker/huurder als tegen de eigenaar/verhuurder. Gemeenten hebben dan ook een keuzebevoegdheid wie het uiteindelijk zal aanschrijven, verhuurder of huurder. Voor het voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften die met het (specifieke) gebruik samenhangen kan in beginsel alleen de gebruiker/huurder door de gemeente worden aangesproken.

Op de eigenaar/verhuurder van een gebouw rust daarnaast nog een wettelijke risicoaansprakelijkheid jegens derden. Deze aansprakelijkheid geldt ongeacht of aan de door de overheid voorgeschreven brandpreventie vereisten is voldaan. De eigenaar van een verhuurd gebouw kan door derden worden aangesproken indien een (brandveiligheids)gevaar met betrekking tot het gebouw zich verwezenlijkt, ook als er een verwijt richting de huurder kan worden gemaakt.

De partij die door de gemeente of brandweer wordt aangesproken is niet vanzelfsprekend ook de partij die de kosten met betrekking tot brandveiligheid/brandschade dient te dragen. De verhouding tussen huurder en verhuurder en de verdeling van de financiële lasten tussen deze partijen worden namelijk bepaald door de wettelijke gebrekenregeling van het Burgerlijk Wetboek en door de huurovereenkomst.

Interesse?
Indien u meer wilt weten over de Quickscan en hoe deze in uw situatie kan helpen, neemt u dan contact op met mr. Robert Rijpstra.
Beoordeel dit artikel