De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Radiostreams Nederland.fm verboden openbaarmaking

Radiostreams Nederland.fm verboden openbaarmaking

Nederland.fm moet binnen 1 maand de openbaarmaking van radiostreams staken en gestaakt houden. Dit heeft auteursrechtorganisatie Buma gevorderd. De hamvraag is of Nederland.fm auteursrechtelijk relevante handelingen verricht door het aanbieden van die streams. De rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat zulks het geval is.De hyperlinks die Nederland.fm gebruikt op de website verwijzen naar radiostreams beschikbaar op mediaservers van verschillende radiostations. Nederland.fm presenteert de...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd04 januari 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Nederland.fm moet binnen 1 maand de openbaarmaking van radiostreams staken en gestaakt houden. Dit heeft auteursrechtorganisatie Buma gevorderd. De hamvraag is of Nederland.fm auteursrechtelijk relevante handelingen verricht door het aanbieden van die streams. De rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat zulks het geval is.

De hyperlinks die Nederland.fm gebruikt op de website verwijzen naar radiostreams beschikbaar op mediaservers van verschillende radiostations. Nederland.fm presenteert de radiostream in het kader van een framed link, en op Op.fm via een pop-up. Neaderland.fm verdedigde het standpunt dat het niet (mede) verantwoordelijk is voor openbaarmakingen in de situatie dat de browser van de internetgebruiker, na het klikken op een hyperlink op zijn radioportals, de radiostreams rechtstreeks ophaalt bij de mediaservers van de radiostations.

De rechtbank oordeelt dat Nederland.fm verantwoordelijk is, omdat haar website(s) zo zijn ingericht dat de gelinkte radiostreams worden beluisterd in het kader van de websites. Gedurende het afspelen van de streams is ten minste een groot deel van de homepage(s) zichtbaar.
"Bij Nederland.fm heeft X ervoor gekozen om de radiostreams en de daaraan gekoppelde visuele content te presenteren in een frame binnen de homepage van Nederland.fm. Op die manier bewerkstelligt X dat de bezoeker tijdens het beluisteren van de radiostreams de homepage van Nederland.fm gepresenteerd krijgt."

Het gevolg van de interventie is volgens de rechtbank dat radiostreams worden gepresenteerd aan de bezoekers van de websites van Nederland.fm. Daarmee worden de muziekwerken toegankelijk voor een ander publiek dat Buma voor ogen had toen zij toestemming verleende voor het gebruik van de muziekwerken door de radiostations. De websites van Nederland.fm zijn volgens de rechter andere audiovisuele producten dan de websites van de radiostations, en hebben daarom een ander publiek. Buma had dat nieuwe publiek niet voor ogen toen zij toestemming verleende aan de radiostations. Buma heeft daarbij uitdrukkelijk aangevoerd dat de licentie die zij de radiostations heeft verleend, geen toestemming inhoudt voor gebruik van de radiostreams in het kader van websites van derden.

Nederland.fm/X. trekt ook profijt uit de situatie, aldus de rechtbank, omdat door de handelwijze de mogelijkheid wordt toegeeigend de muziekwerken te exploiteren. De rechtbank weegt daarbij mee dat op de websites advertenties/banners zichbaar zijn die ook tijdens het afspelen van de streams zichbaar blijven. Hierdoor worden inkomsten gegenereerd mede met de muziekwerken van bij Buma aangesloten partijen.

De bannerinkomsten van Nederland.fm (alsmede inkomsten verkregen met reclamefilms die met de radiostreams worden vertoond) moeten als winstafdracht element worden opgegeven door Nederland.fm. Echter, de inkomsten verkregen door verkoop van gegevens over bezoekers van de websites niet. Die zijn volgens de rechter te ver verwijderd van de inbreuk om te kunnen wroden aangemerkt als winst die is genoten ten gevolge van de inbreuk.
Beoordeel dit artikel