De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rechter verbiedt verdere stappen benoeming Louis van Gaal bij Ajax

Rechter verbiedt verdere stappen benoeming Louis van Gaal bij Ajax

Op 7 februari 2012 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Ajax had ingesteld tegen de beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 december 2011.Het gerechtshof verbiedt in zijn uitspraak de vier overige leden van de Raad van Commissarissen van Ajax om enige (verdere) uitvoering te geven aan de voorgenomen benoeming van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als directeuren bij Ajax. Bij iedere overtreding van het verbod verbeurt Aja...
Auteur artikel Ton Lekkerkerker
Gepubliceerd 08 februari 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Op 7 februari 2012 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Ajax had ingesteld tegen de beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 december 2011.

Het gerechtshof verbiedt in zijn uitspraak de vier overige leden van de Raad van Commissarissen van Ajax om enige (verdere) uitvoering te geven aan de voorgenomen benoeming van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als directeuren bij Ajax. Bij iedere overtreding van het verbod verbeurt Ajax aan Johan Cruijff een dwangsom van €25.000.

Wat was er gebeurd?
In november 2011 heeft de raad van commissarissen van Ajax besluiten genomen om te komen tot de benoeming van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom als directeuren bij Ajax. Johan Cruijff is een van de vijf commissarissen. Er zijn in november twee vergaderingen van de raad van commissarissen geweest. Bij beide vergaderingen is Johan Cruijff niet aanwezig geweest. Johan Cruijff is, nadat hij van de besluitvorming van de raad van commissarissen op de hoogte werd gesteld, een kort geding tegen Ajax en de overige leden van de raad van commissarissen gestart. De voorzieningenrechter komt in kort geding tot het oordeel dat de besluiten van de raad van rommissarissen om de benoemingen in gang te zetten niet nietig of vernietigbaar zijn. Wel schorst de voorzieningenrechter de besluiten tot voorgenomen benoeming van Van Gaal en Sturkenboom voor een termijn van drie maanden.

Hoger beroep
AJAX is het met de uitspraak van de voorzieningenrechter niet eens en is daartegen in beroep gekomen. Het gerechtshof is van mening dat aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen ernstige gebreken kleven. In de eerste plaats is de termijn voor oproeping voor de eerste vergadering veel te kort geweest. De oproeping vond plaats om zeven uur 's ochtends, terwijl de vergadering om vier uur 's middag plaatsvond. In de tweede plaats werd in de oproepingsbrief niet vermeld dat de besluitvorming de heren Van Gaal en Sturkenboom betrof. Het hof oordeelt dan ook dat de aankondiging van de te behandelen onderwerpen volstrekt onvoldoende is geweest. De combinatie van deze factoren maakt volgens het Hof aannemelijk dat sprake is geweest van een vooropgezet plan om te bewerkstelligen dat Johan Cruijff op de besluitvorming geen daadwerkelijk invloed kon uitoefenen. Het argument dat - ware Johan Cruijff er wel geweest - dezelfde besluiten waren genomen, snijdt geen hout. Het hof acht het vervolgens aannemelijk dat een rechter in een bodemprocedure het beroep op de vernietigbaarheid van de besluiten zal honoreren. Van belang is verder dat Cruijff op geen enkele wijze in staat is geweest aan de voorgenomen besluitvorming deel te nemen.

Uitspraak Gerechtshof Amsterdam
Het hof verbiedt Ten Have c.s. aan de voorgenomen besluiten van 16 en/of 25 november 2011 tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeuren enige (verdere) uitvoering te geven, op straffe van verbeurte aan Cruijff van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere overtreding van het verbod, tot een maximum van € 500.000,--.