De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Reclame in de reisbranche: is 'GEGARANDEERD VERTREK' misleidend?

Reclame in de reisbranche: is 'GEGARANDEERD VERTREK' misleidend?

Reclames waarin met vertrekgarantie wordt geadverteerd, zijn schering en inslag in de reisbranche. Momenteel is het door de corona-crisis echter onzeker of (verre) reizen wel door kunnen gaan. Mag reclame voor GEGARANDEERD VERTREK dan nog wel?
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 10 augustus 2020
Laatst gewijzigd 11 augustus 2020
Leestijd 

Advertentie

Op de website van OAD is in mei 2020 een reclame-uiting te zien voor een reis, waarin met korting ook het label “GEGARANDEERD VERTREK” wordt gebruikt. Volgens OAD zijn deze uitingen ook al voor de corona-crisis op deze reis van toepassing. De reis heeft geen doorgang gevonden.

Nadien en vóór de corona-crisis uitbrak zijn reizen ook nog op “gegarandeerd vertrek” gezet als er bijna genoeg deelnemers waren en het risico van garanderen van de reis rendabel was. Tijdens de corona-crisis zijn geen nieuwe ‘gegarandeerde reizen’ aangeboden. 

Misleidende reclame

Toch wordt de advertentie misleidend geoordeeld in deze uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC). Dat heeft met name te maken met de perceptie van het publiek; de maatstaf of er sprake is van misleidende reclame is immers hoe de gemiddelde consument de term 'GEGARANDEERD VERTREK zal opvatten.

Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de term “GEGARANDEERD VERTREK” zo opvatten, dat sprake is van een reis waarvan bij voorbaat zeker is dat deze zal doorgaan. De gemiddelde consument zal daarbij wel begrijpen dat een plotseling opkomende verhindering zoals bijvoorbeeld een aardbeving op de plek van bestemming of een grote stofwolk boven het vliegveld van vertrek, zal maken dat de gegarandeerde reis niet (volgens het geplande schema) zal plaatsvinden. Het betreft dan niet een verhindering die op het moment van aanbieden van de gegarandeerde reis al kon worden voorzien. De toevoeging “GEGARANDEERD VERTREK” dient dan ook zorgvuldig te worden gebruikt.

Adverteerders wees gewaarschuwd!

De Reclame Code Commissie oordeelt aldus, in algemene zin, dat er sneller sprake is van misleidende reclame bij een absolute claim. Hoe adverteerders moeten omgaan met dit soort reclames vervolgens ook doorgetrokken naar reclame-uitingen tijdens de corona-crisis:

Gelet op bovenbedoelde verwachting en genoemd begrip, had het op de weg van adverteerder gelegen om voor de betrokken reis meer duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de term “GEGARANDEERD VERTREK” en hoe deze garantie zich verhoudt tot de Coronacrisis. In mei 2020 was immers al te voorzien dat deze crisis ook een rol kon spelen bij de mogelijkheid van vertrek in juni.

Uitleg over 'essentiële informatie'

De RCC oordeelt dat zonder voornoemde informatie het voor de gemiddelde consument niet duidelijk is hoe hij gelet op de corona-crisis de mededeling “GEGARANDEERD VERTREK”, die in mei 2020 op de website van adverteerder stond, dient te begrijpen. De rechtbank oordeelt dat dit essentiële informatie is. En nu deze informatie ontbreekt, is sprake van het op onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Conclusie en aanbeveling

De conclusie luidt: de gemiddelde consument kan door de reclame-uiting ertoe worden gebracht een aankoopbesluit te nemen dat anders niet genomen zijn. Daarom wordt de uiting misleidend en daardoor oneerlijk geoordeeld in de zin van artikel 7 NRC. OAD wordt als adverteerder aanbevolen niet meer op deze wijze reclame te maken.

Mogelijk had OAD dit oordeel kunnen voorkomen door meer, of betere, uitleg te geven over wat de term GEGARANDEERD vertrek op haar website precies betekent. Dit had  kunnen gebeuren via een verwijzing, door asterisk of disclaimer. Indien ik de uitspraak goed lees, moe(s)t bovendien ook nog te worden uitgelegd hoe deze vorm van vertrekgarantie zich verhoudt tot de corona-crisis. Dit lijkt een soort verhoogde informatieplicht te impliceren. Tenslotte geldt volgens deze uitspraak dat de uiting “GEGARANDEERD VERTREK” steeds zorgvuldig dient te worden gebruikt in reclames in de reisbranche.

Meer weten over adverteren op websites? Kijk en luister naar ons webinar over Reclamerecht op 23 september 2020!