Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Reclame regels voor vloggers, influencers en human to human reclame

Reclame regels voor vloggers, influencers en human to human reclame

De Reclamecode Social Media is nu bijna 3 jaar geleden geïntroduceerd. De code bevat regels voor reclame door vloggers, influencers en human to human reclame.Vergoeding voor content?Volgens de Stichting Nederlandse Reclamecode is het voor consumenten soms onduidelijk is dat bedrijven betalen voor berichten, blogs en vlogs op social media, of op een andere manier hierbij betrokken zijn. De Reclamecode Social Media verbiedt een dergelijke relatie tussen het bedrijfsleven en content creators in...
Auteur artikelJoost Becker
Gepubliceerd14 februari 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Reclamecode Social Media is nu bijna 3 jaar geleden geïntroduceerd. De code bevat regels voor reclame door vloggersinfluencers en human to human reclame.

Vergoeding voor content?


Volgens de Stichting Nederlandse Reclamecode is het voor consumenten soms onduidelijk is dat bedrijven betalen voor berichten, blogs en vlogs op social media, of op een andere manier hierbij betrokken zijn. De Reclamecode Social Media verbiedt een dergelijke relatie tussen het bedrijfsleven en content creators in beginsel niet, maar verplicht wel hier eerlijk over te communiceren. Eerder berichtten wij al dat de Reclamecode Social Media Code snel van toepassing is.

Klachtprocedure


De Reclame Code Commissie ontvangt sinds de inwerkingtreding van de Reclamecode Social Media vooralsnog weinig klachten, zo blijkt uit haar website. Zij verklaart dit door dat nog niet iedereen er bekend mee is dat er regels zijn voor vloggers en dat je kunt klagen bij de RCC. Tegelijk signaleert de RCC dat het in de praktijk soms nog niet helemaal duidelijk is hoe transparant je moet zijn en wat je precies moet vermelden. De RCC streeft ernaar de bewustwording van de regels en de klachtenmogelijkheid te vergroten. Op hun website stellen zij dat "hoe duidelijker de handvatten zijn die aan adverteerders en vloggers worden geboden, hoe meer je als creator/influencer je authenticiteit kunt behouden". De Commissie heeft mede tot doel het vertrouwen in reclame via social media te vergroten.

Wat gebeurt er in geval van een klachtprocedure? De RCC meldt:
Als een klacht eenmaal in behandeling wordt genomen, en er blijkt sprake te zijn van een overtreding, dan zal de Commissie in eerste instantie de adverteerder die met de vlogger samenwerkt hierop aanspreken. Maar de code biedt ook de mogelijkheid om de vlogger zelf aan te spreken. De vlogger kan dan (eventueel samen met de adverteerder) een aanbeveling krijgen om voortaan duidelijker te maken dat sprake is van een relevante relatie met een adverteerder.

De Stichting Reclame Code zet aldus in op het bereiken van de in de Code voorgeschreven duidelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld door te vermelden dat content creators een product gratis hebben gekregen, dat zij betaald worden door de adverteerder of een korting hebt ontvangen. Ook voor het bedrijfsleven is naleving van deze regels van belang.

Joost Becker, advocaat reclamerecht