1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Reclame-uiting VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL in strijd met Nederlandse Reclame code

Reclame-uiting VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL in strijd met Nederlandse Reclame code

De reclame-uiting VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL op een nieuwssite, is in strijd met de Nederlandse Reclame code, in het bijzonder de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014.Reclame-uitingIn de uiting is een man afgebeeld die een slok neemt uit een groot glas bier. Het gaat om een reclame voor een bowlingcentrum. Geklaagd wordt dat de uiting is in strijd met artikel 1 RVA omdat een glas wordt getoond dat minimaal 2x zo groot is als een standaard glas. De uiting zou bovendien in...
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 24 februari 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
De reclame-uiting VANDAAG BOWLEN = MORGEN EEN KEGEL op een nieuwssite, is in strijd met de Nederlandse Reclame code, in het bijzonder de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken (RVA) 2014.

Reclame-uiting


In de uiting is een man afgebeeld die een slok neemt uit een groot glas bier. Het gaat om een reclame voor een bowlingcentrum. Geklaagd wordt dat de uiting is in strijd met artikel 1 RVA omdat een glas wordt getoond dat minimaal 2x zo groot is als een standaard glas. De uiting zou bovendien in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid (artikel 5 RVA). ten slotte wordt geklaagd dat de uiting voorzien had moeten zijn van de tekst “Geen 18, geen alcohol”, en “Geniet, maar drink met mate”.

Het verweer van de adverteerder luidt dat "de kegel" verwijst naar de kegels die bij bowling gebruikt worden. Adverteerder zou vaker van woordspelingen of slogans gebruik maken, zoals “Om het spel echt te begrijpen moet je in andermans schoenen staan” en “Foute schoenen hebben nog nooit zo goed gevoeld”. Ondanks dat adverteerder alcohol verkoopt in haar bowlingcentrum, hanteert zij naar eigen zeggen een actief beleid met betrekking tot het terugdringen van alcoholgebruik. Ook heeft adverteerder de (online) reclame-uiting laten verwijderen.

Oordeel


De voorzitter is van oordeel dat de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RVA) 2014 van toepassing is, nu adverteerder behalve voor haar bowlingcentrum ook reclame maakt voor haar bijbehorende horecagelegenheid, waar zij alcoholhoudende dranken verkoopt. Het oordeel over de reclame-uiting luidt als volgt:
"De uiting toont een man die een slok uit een groot bierglas neemt.

In artikel 1 van de RVA staat dat reclame voor alcoholhoudende dranken geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie mag tonen, suggereren of stimuleren. In de toelichting op dit artikel staat uitgelegd wanneer sprake is van ‘overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie'. Dit is (zover hier van belang) “in ieder geval het tonen van een glas dat minimaal 2x zo groot is als het standaardglas  (een standaardglas bier bevat 250 ml)”. Nu de uiting een glas toont dat minstens 2x zo groot is als een standaardglas bier van 250 ml. is de uiting in strijd met artikel 1 RVA.

Klager is verder van mening dat de uiting in strijd is met artikel 5 RVA. In artikel 5 RVA staat dat reclame voor alcoholhoudende dranken niet in strijd mag zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk mag doen aan de menselijke waardigheid en integriteit. De voorzitter is van oordeel dat uit de uiting voldoende duidelijk blijkt dat het hier een woordspeling betreft. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de “kegel” in de uiting verwijst naar de kegels die bij bowling gebruikt worden en de uiting daarom niet al te serieus opvatten. De voorzitter acht de uiting daarom niet in strijd met artikel 5 RVA.

Klager maakt er tenslotte bezwaar tegen dat in de uiting een educatieve slogan ontbreekt, zoals “Geen 18, geen alcohol” en/of “Geniet, maar drink met mate”. In artikel 33 lid 4 RVA staat -kort gezegd- dat voor reclame voor alcoholhoudende dranken in bannervorm geldt dat zij voorzien moet zijn van de educatieve slogan “Geen 18, geen alcohol”, tenzij de banner gelijk of kleiner is dan 120 pixels breed en 60 pixels hoog (omgerekend ongeveer 3 cm breed en 1,5  cm hoog). Nu de uiting groter is dan 120 x 60 pixels en een educatieve slogan ontbreekt, is de uiting in strijd met artikel 33 lid 4 RVA."

Gelet op het bovenstaande wordt beslist dat de uiting in strijd is met de artikelen 1 en 33 lid 4 RVA.

Bovenstaande laat zien dat (vrij) streng wordt omgegaan met reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken. Ondanks woordspelingen dienen dergelijke reclame-uitingen te voldoen aan de Nederlandse reclame code in het bijzonder de RVA.

Joost Becker, advocaat reclamerecht