1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schade bij de overname van een onderneming

Schade bij de overname van een onderneming

In het kader van een overname is het gebruikelijk dat de verkoper garanties verstrekt aan de koper. In geval van schending van een garantie, zal de verkoper in beginsel schadeplichtig zijn voor de schade die daardoor wordt geleden. Een moeilijk te beantwoorden vraag is hoe hoog de schade is die de koper op de verkoper kan verhalen.Bij het opstellen van de koopovereenkomst moet hier al rekening mee worden gehouden. Het is gebruikelijk een bepaling op te nemen die ongeveer als volgt luidt: “De...
Leestijd 
Auteur artikel Claudia van der Most
Gepubliceerd 15 januari 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
In het kader van een overname is het gebruikelijk dat de verkoper garanties verstrekt aan de koper. In geval van schending van een garantie, zal de verkoper in beginsel schadeplichtig zijn voor de schade die daardoor wordt geleden. Een moeilijk te beantwoorden vraag is hoe hoog de schade is die de koper op de verkoper kan verhalen.

Bij het opstellen van de koopovereenkomst moet hier al rekening mee worden gehouden. Het is gebruikelijk een bepaling op te nemen die ongeveer als volgt luidt:

 “De aan Verkoper toe te rekenen schade tengevolge van een inbreuk op de garanties dient te worden vastgesteld op het bedrag dat nodig is om Koper of -naar keuze van Koper- de vennootschap in de positie te brengen die zou hebben bestaan indien geen sprake zou zijn geweest van die inbreuk.”

Deze bepaling is overgenomen uit een koopovereenkomst gesloten tussen twee partijen die uiteindelijk voor de Rechtbank Noord-Nederland zijn uitgekomen (uitspraak van 16 oktober 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:6292). Het ging hier om de verkoop van aandelen in een vennootschap dat zich bezig houdt met ijzerhandel.

Volgens de koper was onder andere een balansgarantie geschonden omdat ten onrechte omzet was geboekt waardoor het uiteindelijke bedrijfsresultaat ten onrechte EUR 41.040 te hoog zou zijn voorgesteld.

De koper vordert schade waarbij hij het schadebedrag koppelt aan de waardevermindering van zijn aandelen. Naar zijn mening bedraagt de schade ruim EUR 300.000, zijnde EUR 41.040 vermenigvuldigd met de door hem toegepaste multiple bij het vaststellen van de koopprijs van 7,4.

De Rechtbank lijkt niet ongevoelig voor het standpunt dat de koper inneemt, maar schakelt uiteindelijk een deskundige in om de definitieve hoogte van de schade vast te stellen.

De verkoper moet het in de onderhavige casus bezuren dat in de koopovereenkomst is opgenomen dat in geval van schade wegens een inbreuk op een garantie niet alleen die schade kan worden verhaald die de vennootschap (de ijzerhandel) heeft geleden, maar ook de schade kan worden verhaald die de koper heeft geleden. Deze bestaat steeds uit een waardevermindering van de aandelen en kan derhalve vele malen hoger uitvallen dan verwacht, namelijk indien een multiple is toegepast bij het bepalen van het vaststellen van de koopprijs.

Bent u verkoper, probeert u dan in de koopovereenkomst vast te laten leggen dat uw mogelijke schadeplicht beperkt is tot de schade die de vennootschap lijdt. Bent u echter koper, probeert u dan, net als in de onderhavige casus, vast te leggen dat u de mogelijke schade die u zelf lijdt ook mag verhalen op de verkoper.