1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Sneller zekerheid over belastingaangifte

Sneller zekerheid over belastingaangifte

De ministerraad heeft op 8 maart 2013 ingestemd met een wetsvoorstel om belastingplichtigen meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over het bedrag dat ze uiteindelijk verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag moet worden vastgesteld wordt korter. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om een ingediende aangifte te herzien. De wijzigingen betreffen de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Vanaf het moment dat de aangifte is ontvangen d...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 22 maart 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De ministerraad heeft op 8 maart 2013 ingestemd met een wetsvoorstel om belastingplichtigen meer duidelijkheid en zekerheid te verschaffen over het bedrag dat ze uiteindelijk verschuldigd zijn. De termijn waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag moet worden vastgesteld wordt korter. Daarnaast wordt het ook mogelijk gemaakt om een ingediende aangifte te herzien. De wijzigingen betreffen de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting.

Vanaf het moment dat de aangifte is ontvangen door de belastingdienst kan het momenteel nog drie jaar duren voordat u een definitieve aanslag krijgt. Deze termijn wordt verkort tot vijftien maanden.

De huidige termijn voor een navorderingsaanslag is nu vijf jaar. Voor personen te goeder trouw wordt deze termijn verkort naar drie jaar. Maar voor belastingplichtigen die bewust hun aangifte onjuist hebben ingevuld wordt de termijn verlengd naar twaalf jaar.

Ook wordt het eenvoudiger om een wijziging in de aangifte door te geven. Nu dient er nog bezwaar te worden gemaakt om dit te bereiken. Wijzigingen kunnen tot achttien maanden na het indienen van de aangifte nog worden doorgegeven.