De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups: hoe gaat de oprichting van een personenvennootschap of rechtspersoon in zijn werk (4)?

Startups: hoe gaat de oprichting van een personenvennootschap of rechtspersoon in zijn werk (4)?

In het vierde artikel van de Startup reeks licht ik toe hoe het opzetten van verschillende rechtsvormen in zijn werk gaat.
Auteur artikel Deline Kruitbosch
Gepubliceerd 09 december 2018
Laatst gewijzigd 10 december 2018
Leestijd 

In de vorige artikelen van de Startup reeks hebben we onder andere geschreven over de keuze van de rechtsvorm die het beste bij u en uw initiatief past en de aansprakelijkheid behorend bij de verschillende rechtsvormen.

Dit artikel beschrijft de wijze waarop verschillende door startups vaak gekozen rechtsvormen dienen te worden opgezet.

Eenmanszaak

Voor het in het leven roepen van een eenmanszaak hoeft u niet naar de notaris. Uiteraard zal er heel wat denkwerk aan het beginnen van een eigen onderneming vooraf zijn gegaan, maar het sluitstuk, namelijk het daadwerkelijk laten bestaan van de eenmanszaak, is niet zo ingewikkeld. U hoeft "slechts" naar de Kamer van Koophandel te gaan met uw paspoort in de hand en onder andere het doel, de naam en de adresgegevens van de eenmanszaak in uw achterhoofd. De Kamer van Koophandel zal uw eenmanszaak op basis van de gegevens die u aan hen verstrekt inschrijven in het handelsregister. Daarmee is de eenmanszaak een feit, u kunt aan de slag! U kunt als privé persoon slechts één eenmanszaak hebben. Deze eenmanszaak mag wel meerdere doelen en handelsnamen om mee naar buiten te treden hebben.

VOF

Een vennootschap onder firma (VOF) zet u ook op door inschrijving in het handelsregister. Omdat een VOF door meerdere personen wordt aangegaan, is het verstandig een VOF-contract op te stellen. Hierin kunt u regelen hoe de vennoten zullen handelen, hoe wordt omgegaan met winst en hoe vennoten kunnen toetreden en uittreden. Een goed contract kan geschillen in de toekomst voorkomen. Er kan immers altijd verschil van inzicht ontstaan tussen de vennoten.

BV

Een BV kan alleen worden opgericht bij notariële akte. Deze oprichtingsakte bevat de statuten van de BV. In de statuten wordt onder andere de naam, het doel, de werking van de verschillende organen van de BV en de winstverdeling opgenomen. De notaris zal met u bespreken hoe u de statuten wenst vorm te geven en hij of zij zal u verschillende keuzes voorleggen. Na oprichting schrijft de notaris de BV in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De flexibelere BV-wetgeving heeft het vanaf 2012 makkelijker gemaakt om een BV op te richten. Vroeger was er een minimumkapitaal van € 18.000,- vereist. Nu is het minimumkapitaal slechts één eurocent (€ 0,01). Ook is er geen verklaring van geen bezwaar meer vereist, waardoor de oprichting doorgaans heel snel kan gaan. Naast een werkmaatschappij, kan de ondernemer ook nog een holding-BV oprichten. Met een holding-BV kan dividend onbelast worden uitgekeerd vanuit een werkmaatschappij. Dit kan fiscaal interessant zijn voor u als ondernemer.

Als een onderneming als eenmanszaak of VOF is gestart, kan deze onderneming later nog worden ingebracht in een BV. Dus als uw situatie verandert, kunt u op deze manier de onderneming als BV voortzetten. Ook bij een inbreng van de onderneming zijn belastingtechnische aspecten van belang, dus advies van een accountant of belastingadviseur is raadzaam. Bij de inbreng zal een BV (en eventueel een holding BV) worden opgericht en zal de eenmanszaak of VOF bij notariële akte worden ingebracht. De accountant stelt een inbrengbeschrijving op die aan de oprichtingsakte wordt gehecht.

Slot

Naast de eenmanszaak, VOF en BV, kennen we uiteraard ook de stichting, vereniging, commanditaire vennootschap en de coöperatie. Ook met deze rechtsvormen werken wij vaak in de praktijk. Voor de stichting, vereniging en coöperatie geldt dat deze bij notariele akte dienen te worden opgericht. Een contract voor de commanditaire vennootschap, net als een eenmanszaak en een VOF ook een personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, kan ook onderhands worden gesloten. Als u er bijvoorbeeld zeker van wilt zijn dat het contract nooit kwijt raakt, en binnen internationale structuren of samenwerkingsverbanden, kan het echter raadzaam zijn het CV contract notarieel te laten vastleggen. Alle voornoemde rechtsvormen dienen ook te worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het is van belang goed stil te staan bij de rechtsvorm die u kiest. Als u denkt op redelijke termijn winst te gaan maken en aansprakelijkheid zoveel mogelijk wilt beperken, is oprichten van een BV ook in het begin al interessant. Door de vernieuwde wetgeving is oprichting niet ingewikkeld meer. Laat u zowel fiscaal als juridisch goed adviseren. Onze (kandidaat-)notarissen en fiscalisten zijn u hier graag bij van dienst.