1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups: Hoe zit het met aansprakelijkheid? (3)

Startups: Hoe zit het met aansprakelijkheid? (3)

Het grote verschil tussen de personenvennootschappen en de BV is de aansprakelijkheid.
Leestijd 
Auteur artikel Valerie van Engelenburg - Sijberden
Gepubliceerd 21 november 2018
Laatst gewijzigd 21 november 2018
 

Het grote verschil tussen de personenvennootschappen en de BV is de aansprakelijkheid.

In het vorige artikel in de artikelenreeks Startups bespraken we de fiscale aspecten van de rechtsvorm van de onderneming. In dit artikel bespraken we hoe het zit met aansprakelijkheid ten aanzien van de verschillende rechtsvormen.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen het vermogen van de ondernemer in privé en het vermogen van het bedrijf, het vennootschapsvermogen. Ook ben je als eenmansondernemer in privé onbeperkt aansprakelijk voor claims, schulden of bij faillissement. Het huwelijksvermogensrecht is hierbij ook van belang. Als je bent getrouwd, dan kan dit bij een claim ertoe leiden dat je partner direct financieel betrokken wordt. Je partner ondervindt in dat geval ernstige nadelen van jouw ondernemerschap. Dit kun je voorkomen door te trouwen met huwelijkse voorwaarden.

Vennootschap onder firma

Bij een VOF is er wel sprake van een scheiding tussen je privévermogen en het ondernemingsvermogen. De VOF heeft een ‘afgescheiden vermogen’. Dat betekent dat een crediteur (schuldeiser) van de VOF aanspraak kan maken op het vermogen van de VOF. Andersom betekent het dat privé-schuldeisers zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de VOF. Maar er blijft een hoge mate van aansprakelijkheid voor jou als ondernemer: elke vennoot is namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Dat betekent dat elke vennoot voor het geheel van alle schulden van de VOF kan worden aangesproken als de VOF niet aan haar verplichten kan voldoen. Ook dan kan bij een claim de partner van de vennoot hier direct bij betrokken worden.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bij een BV is er in principe geen persoonlijke aansprakelijkheid. De crediteuren van een BV kunnen slechts aanspraak maken op het vermogen van de BV. Niet op het privévermogen van de aandeelhouder(s). Bij een claim is de partner van de ondernemer dus beter beschermd. Je bent als ondernemer in principe slechts persoonlijk aansprakelijk als je ernstig verwijtbaar handelt. Let op, je kunt als de ondernemer ook aansprakelijk zijn als je in de fase vóór de oprichting namens de BV handelt.

In het volgende artikel zal worden ingegaan op de vraag hoe de oprichting van de verschillende rechtsvormen in z’n werk gaat.