1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Startups: Welke rechtsvorm kies ik? (2)

Startups: Welke rechtsvorm kies ik? (2)

De keuze voor een personenvennootschap of een BV is vaak gedreven door fiscale motieven (geld) en vanwege het verschil qua (persoonlijke) aansprakelijkheid. Een goede afweging van deze aspecten maakt dat je een rechtsvorm kiest die bij jouw privé- en werksituatie past.
Leestijd 
Auteur artikel Christiaan van der Meer
Gepubliceerd 15 november 2018
Laatst gewijzigd 31 mei 2022

De keuze voor een personenvennootschap of een BV is vaak gedreven door fiscale motieven (geld) en vanwege het verschil qua (persoonlijke) aansprakelijkheid. Een goede afweging van deze aspecten maakt dat je een rechtsvorm kiest die bij jouw privé- en werksituatie past.

In het eerste artikel gaven we een introductie in deze artikelenreeks.

In dit tweede artikel in de artikelenreeks Startups, bespreken we de fiscale aspecten van de rechtsvorm van de onderneming. Op de aansprakelijkheid wordt in een volgend artikel verder op ingegaan.

Als startende ondernemer zou je vooraf met een accountant of belastingadviseur moeten praten. Die kan vanuit je persoonlijke situatie bekijken of een personenvennootschap of een BV fiscaal het meest voordelig is.

Doorgaans is een personenvennootschap fiscaal voordeliger voor startende ondernemingen, omdat er verschillende aftrekposten kunnen worden geclaimd. Denk hierbij aan de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, maar ook de MKB-winstvrijstelling. Bij een BV kun je geen gebruik maken van deze aftrek.

Daarnaast is van belang dat het resultaat (de winst) van de onderneming anders wordt behandeld voor je aangifte inkomstenbelasting. Het resultaat van een personenvennootschap is belast in Box 1, net zoals loon. Het resultaat van een BV is anders belast. Bij de BV wordt namelijk in eerste instantie vennootschapsbelasting (VPB) geheven over de winst.

Op het moment dat de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, wordt dit resultaat belast bij de aandeelhouders aan wie de winst wordt uitgekeerd. Dit geldt dus ook voor jou als eigenaar-aandeelhouder. Voor de aandeelhouders is deze winstuitkering doorgaans belast in Box 2 (er wordt uitgegaan van het zogeheten ‘aanmerkelijk belang’. Dit betekent dat een aandeelhouder een aandelenbelang van minstens vijf procent (5%) heeft).

Wanneer de onderneming goed begint te draaien en veel winst genereert, komt er een omslagpunt waarbij een BV fiscaal voordeliger is dan een personenvennootschap. Vanuit dat oogpunt kan het soms ook handig zijn om meteen een BV te starten, zodat er later geen wijziging in de rechtsvorm hoeft plaats te vinden. Hier kom ik in een volgend artikel op terug.

Kortom, sta goed stil bij de rechtsvorm die je kiest. Als je denkt op redelijke termijn winst te gaan maken en aansprakelijkheid zoveel mogelijk wilt beperken, is oprichten van een BV ook in het begin al interessant. Laat je fiscaal goed adviseren zodat de rechtsvorm bij jouw persoonlijke situatie past.

In het volgende artikel zal worden ingegaan op de verschillen voor wat betreft de aansprakelijkheid.