1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Subsidie aanbestedingsplichtig?

Subsidie aanbestedingsplichtig?

Subsidie of financiering niet aanbestedingsplichtig als prestatie niet afdwingbaar is
Leestijd 
Auteur artikel Tony van Wijk
Gepubliceerd 24 oktober 2018
Laatst gewijzigd 24 oktober 2018

Italiaanse overheden hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan een ondernemer verplicht is geneesmiddelen te maken en deze geneesmiddelen om niet althans tegen leveringskosten te verstrekken aan ziekenhuizen. De ondernemer krijgt hiervoor een vergoeding/ financiering van € 700.000,- van de Italiaanse overheden. Het Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2018 geoordeeld dat sprake is van een bezwarende titel en dus een (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht. Dat lijkt me logisch, omdat de ondernemer deze prestaties ook moet verrichten. Dit betekent dus niet dat subsidies of financieringen (nu ineens) aanbestedingsplichtig zijn. Zolang de aanbestedende dienst de betreffende prestaties niet kan afdwingen (hetgeen bij een reguliere subsidie/ financiering het geval is), is er geen sprake van een overheidsopdracht.