Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Testament en voogdij

Testament en voogdij

Onlangs is een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen waarbij de mogelijkheid is opgenomen om een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Op dit moment kan een voogd alleen in een testament worden benoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet op 1 april 2014 in werking te laten treden.Voogdij Indien u in uw huidige testament al een voogdijbepaling heeft opgenomen, dan blijft deze wel gewoon van kracht. Het aanwijzen van een voogd bij te...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 30 december 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Onlangs is een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen waarbij de mogelijkheid is opgenomen om een voogd aan te wijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Op dit moment kan een voogd alleen in een testament worden benoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet op 1 april 2014 in werking te laten treden.

Voogdij
Indien u in uw huidige testament al een voogdijbepaling heeft opgenomen, dan blijft deze wel gewoon van kracht. Het aanwijzen van een voogd bij testament blijft één van de mogelijkheden. Het testament geeft u de mogelijkheid uw wensen met betrekking tot de voogd uitgebreid te beschrijven. Daarnaast is het testamentenregister in tegenstelling tot het gezagsregister niet openbaar.

Bewind
In een testament kunnen ook nog andere belangrijke zaken worden geregeld met betrekking tot uw kinderen. Zo kan het soms gewenst zijn om een bewindbepaling in een testament op te nemen. Door een bewindbepaling op te nemen kunt u er voor zorgen dat het erfdeel van uw kind nog tot een bepaalde leeftijd voor uw kind wordt beheerd, ook nadat uw kind meerderjarig is geworden. Hiermee voorkomt u onder andere dat uw kind al op 18-jarige leeftijd de volledige beschikking over zijn erfenis heeft. Daarnaast kunt u ook een ander dan de voogd aanwijzen, die als bewindvoerder meekijkt naar financiële zaken. In overleg met de bewindvoerder kan het bedrag worden besteed aan zaken die te maken hebben met zijn levensonderhoud, studie en welzijn.  U kunt zelf kiezen bij welke leeftijd u uw kind verantwoordelijk genoeg acht om zelf over zijn erfdeel te beschikken.

Uitsluitingsclausule
Wilt u voorkomen dat uw kind zijn of haar erfenis moet verdelen bij een echtscheiding, dan kunt u een zogenaamde uitsluitingsclausule of privé-clausule opnemen. Zo zorgt u er voor dat hetgeen uw erfgenamen uit uw nalatenschap krijgen van hen privé blijft.

Fiscale bepalingen
Naast de bovenbenoemde bepalingen, kunt u verschillende mogelijkheden in uw testament opnemen die er voor kunnen zorgen dat uw nalatenschap zo fiscaal voordelig mogelijk kan worden afgewikkeld.