De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Testament of codicil

Testament of codicil

Wat gebeurt er met uw vermogen nadat u overlijdt? Wie zijn uw erfgenamen en wie gaat de afwikkeling van uw nalatenschap regelen? Zijn er bepaalde personen die een bepaald geldbedrag, een sieraad of een antieke kast van u mogen erven?In een testament kunt u bij notariële akte over uw nalatenschap beschikken. Al eerder schreven mijn collega’s en ik over de diverse mogelijkheden van een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitin...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 30 juli 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Wat gebeurt er met uw vermogen nadat u overlijdt? Wie zijn uw erfgenamen en wie gaat de afwikkeling van uw nalatenschap regelen? Zijn er bepaalde personen die een bepaald geldbedrag, een sieraad of een antieke kast van u mogen erven?

In een testament kunt u bij notariële akte over uw nalatenschap beschikken. Al eerder schreven mijn collega’s en ik over de diverse mogelijkheden van een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitingsclausule.

In een codicil kunnen ook bepaalde wensen worden vastgelegd. Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk. Een codicil hoeft dus niet bij een notaris te worden ondertekend. U kunt echter maar een beperkt aantal zaken in een codicil regelen. U kunt bepalen dat u kleding, bepaalde sieraden of bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken aan iemand nalaat. De sieraden, inboedelgoederen of boeken moeten per stuk worden omschreven. U kunt voor wat betreft deze zaken ook bepalen dat ze niet in de huwelijksgemeenschap van de verkrijger vallen.

Het is niet mogelijk om bij codicil een geldbedrag aan iemand na te laten of iemand tot erfgenaam te benoemen. Daarnaast is het sinds 1 januari 2003 niet meer mogelijk om bij codicil een executeur aan te wijzen. Een excuteursbenoeming in een codicil nog gedaan onder het oude recht is wel geldig. Aan de executeur moet dan wel het recht van inbezitneming van de nalatenschapsgoederen zijn toegekend, wil hij dezelfde bevoegdheden hebben als de executeur onder het nieuwe recht.

Het testament biedt ruimere mogelijkheden voor het regelen van zaken met betrekking tot uw nalatenschap, dan een codicil. Daarnaast wordt het testament geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Dit register kan door iedere (kandidaat-)notaris namens de erfgenamen worden geraadpleegd, waardoor het na uw overlijden duidelijk is waar uw laatste testament is opgesteld. Een codicil wordt niet geregistreerd.