De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Testamentvormen II: het combinatietestament

Testamentvormen II: het combinatietestament

Het maken van een testament is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel belangrijk zijn. Zo regelt een goed testament onder meer dat het vermogen bij de juiste persoon komt, er niet onnodig veel erfbelasting hoeft te worden betaald en de langstlevende partner verzorgd achterblijft.In een vorig artikel  is de wettelijke verdeling besproken. In bepaalde gevallen kan de wettelijke verdeling niet flexibel genoeg zijn, een combinatietestament biedt dan uitkomst.Het voordeel van de wettelijke...
Leestijd 
Auteur artikel Annick Schenkenberg van Mierop (uit dienst)
Gepubliceerd 12 juni 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Het maken van een testament is niet verplicht, maar kan in veel gevallen wel belangrijk zijn. Zo regelt een goed testament onder meer dat het vermogen bij de juiste persoon komt, er niet onnodig veel erfbelasting hoeft te worden betaald en de langstlevende partner verzorgd achterblijft.

In een vorig artikel  is de wettelijke verdeling besproken. In bepaalde gevallen kan de wettelijke verdeling niet flexibel genoeg zijn, een combinatietestament biedt dan uitkomst.

Het voordeel van de wettelijke verdeling is dat automatisch alle bezittingen en schulden aan de langstlevende partner worden toegedeeld. Het nadeel is dat als de erfgenamen (gedeeltelijk) een andere verdeling wensen, zij binnen drie maanden na het overlijden de tijd hebben om hierover te beslissen. Dit kan zich onder andere voordoen als het om (fiscale) redenen gewenst is om bepaalde bezittingen alvast op naam van de kinderen te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als het de verwachting is dat deze bezittingen nog flink in waarde zullen stijgen.

Een ander nadeel bij een wettelijke verdeling is dat bepaalde faciliteiten voor de erfbelasting, zoals de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de Natuurschoonwet-faciliteit, gedeeltelijk verloren kunnen gaan.

In een testament kunnen verschillende regelingen worden gecombineerd, zodat bij de afwikkeling van een nalatenschap kan worden gekeken welke verdeling gewenst is. Bovendien kan dan worden bekeken hoe de nalatenschap fiscaal zo optimaal mogelijk kan worden afgewikkeld.

In het combinatietestament kan een quasi-wettelijke verdeling worden gecombineerd met een aantal legaten, zoals het keuzelegaat (tegen of zonder inbreng) en vruchtgebruiklegaat.

Quasi-wettelijke verdeling
Bij de quasi-wettelijke verdeling (gecombineerd met een afwikkelingsbewind) krijgt de langstlevende partner de bevoegdheid alle goederen uit de nalatenschap aan zichzelf toe te delen, inhoudelijk overeenkomend met de wettelijke verdeling of op een wijze zoals hem of haar goeddunkt. De kinderen krijgen in dat geval een vordering op de langstlevende die net zo groot is als de waarde van hun erfdeel. Voor de verdeling is geen medewerking of toestemming van de kinderen nodig. Ons advies is om de verdeling binnen twee jaar na het overlijden in een notariële akte vast te leggen. Hierdoor wordt de verdeling van de nalatenschap gerealiseerd en kan gebruik worden gemaakt van faciliteiten voor de inkomstenbelasting.

Keuzelegaat tegen inbreng
De langstlevende kiest uit de nalatenschap de goederen die hij of zij in eigendom wil hebben. Daartegenover staat een vordering voor de kinderen. De kinderen krijgen dus - net als hiervoor werd beschreven bij de quasi-wettelijke verdeling - een vordering op de langstlevende. De goederen die de langstlevende niet kiest kunnen op naam van de kinderen worden gezet.

Keuzelegaat zonder inbreng
Het keuzelegaat zonder inbreng is een fiscale regeling die ervoor kan zorgen dat de langstlevende partner optimaal gebruik kan maken van de vrijstelling die geldt voor de erfbelasting. De langstlevende partner heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim € 630.000,– terwijl de kinderen slechts een vrijstelling hebben van ongeveer € 20.000,–. In de situatie dat de langstlevende partner en de kinderen allemaal voor een gelijk deel tot erfgenaam zijn benoemd, verkrijgen de kinderen ‘op papier’ vaak meer dan hun vrijstelling en moet dus erfbelasting worden betaald, terwijl de langstlevende partner een deel van zijn of haar vrijstelling onbenut laat. Door middel van dit keuzelegaat wordt het ‘papieren’ erfdeel van de kinderen verkleind ten gunste van de langstlevende partner waardoor een besparing van erfbelasting optreedt.

Vruchtgebruiklegaat
De langstlevende heeft de mogelijkheid om goederen op naam van de kinderen te zetten, bijvoorbeeld een woning of aandelen. De langstlevende kan als vruchtgebruiker gebruik maken van deze goederen alsof hij of zij daarvan enig eigenaar is. Hij kan deze goederen dus ook verkopen en bezwaren.

Een fiscaal voordeel van het vruchtgebruik is dat waardestijgingen niet met erfbelasting belast worden, omdat de kinderen reeds eigenaar zijn.

Een combinatietestament kan met name uitkomst bieden bij een groot vermogen, vermogen in het buitenland en ondernemingsvermogen. Graag adviseren wij u welke testamentvorm bij u past.