De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. 'The Bulldog' maakt toch geen inbreuk op het merk van Red Bull

'The Bulldog' maakt toch geen inbreuk op het merk van Red Bull

Al bijna 12 jaar procedeert Red Bull tegen The Bulldog. Volgens Red Bull maakt The Bulldog met haar merk voor energydrankjes inbreuk op het merk Red Bull. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2010 dat het merk 'The Bulldog' inderdaad inbreuk maakt op het merk van Red Bull. Het Hof achtte visuele overeenstemming aanwezig, omdat in beide merken het woord "bull" voorkomt en het publiek daardoor een verband tussen beide merken zal leggen.De Bulldog ging in cassatie en de Hoge Raad vond dit oordeel van...
Auteur artikelJaap Kronenberg (uit dienst)
Gepubliceerd27 maart 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Al bijna 12 jaar procedeert Red Bull tegen The Bulldog. Volgens Red Bull maakt The Bulldog met haar merk voor energydrankjes inbreuk op het merk Red Bull. Het Hof Amsterdam oordeelde in 2010 dat het merk 'The Bulldog' inderdaad inbreuk maakt op het merk van Red Bull. Het Hof achtte visuele overeenstemming aanwezig, omdat in beide merken het woord "bull" voorkomt en het publiek daardoor een verband tussen beide merken zal leggen.

De Bulldog ging in cassatie en de Hoge Raad vond dit oordeel van het Hof Amsterdam niet juist, althans onvoldoende gemotiveerd. Een beoordeling van uitsluitend visuele overeenstemming is onvoldoende, aldus de Hoge Raad. Er had ook aandacht besteed moeten worden aan auditieve en begripsmatige overeenstemming. Op dit punt moest de zaak dus opnieuw beoordeeld worden.

De Hoge Raad overwoog ook dat in het geval die nieuwe beoordeling wederom zou uitwijzen dat er een zodanige overeenstemming bestaat dat het publiek een verband legt tussen beide merken, tevens moet worden beoordeeld of The Bulldog een geldige reden had voor het gebruik van haar merk. Zo'n geldige reden kan er immers toe leiden dat er, ondanks de overeenstemming, toch geen merkinbreuk wordt aangenomen. Omdat het begrip 'geldige reden' een Europees geharmoniseerd begrip is heeft de Hoge Raad aan het Hof van Justitie een vraag van uitleg daarover gesteld.

Nadat die vraag van uitleg is beantwoord door het Hof van Justitie EU (zie eerdere bericht hierover) heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof Amsterdam  vernietigd en Hof Den Haag gevraagd de inbreukvraag opnieuw te beoordelen.

Het Hof Den Haag komt nu op 14 maart 2017 tot het oordeel dat er überhaupt geen overeenstemming is tussen beide merken. Hoewel enige beperkte mate van overeenstemming in visuele zin (het woord "bull") en een nog geringere mate van auditieve overeenstemming wel wordt aangenomen, is het begripsmatige verschil (stier tegenover hond) is zo groot volgens het Hof Den Haag dat dit de beperkte visuele en auditieve overeenstemming volledig opheft. Zodoende komt het Hof Den Haag tot het oordeel dat er geen overeenstemming bestaat en er daarmee ook geen inbreuk kan zijn. De vraag of het publiek een verband kan aannemen tussen beide merken wordt daarmee ook ontkennend beantwoord. De uitleg van het Hof van Justitie EU van het begrip geldige reden is zodoende in deze procedure ook niet meer relevant.

Opmerkelijk blijft natuurlijk wel dat de rechters van beide gerechtshoven zo fundamenteel anders oordelen over het bestaan van overeenstemming tussen de merken Red Bull en De Bulldog.
Beoordeel dit artikel