1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Het controlesysteem dat ziet op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voor criminele en terroristische doeleinden gaat op de schop. De verwachting is dat per 1 januari 2011 het huidige systeem van preventief toezicht zal worden vervangen door een nieuw stelsel van permanente controle. Niet langer zal dan een verklaring van geen bezwaar vereist zijn voor de oprichting van een BV of NV of voor het wijzigen van statuten. Met de komst van het nieuwe stelsel zal de reikwijdt...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd 04 oktober 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het controlesysteem dat ziet op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voor criminele en terroristische doeleinden gaat op de schop. De verwachting is dat per 1 januari 2011 het huidige systeem van preventief toezicht zal worden vervangen door een nieuw stelsel van permanente controle. Niet langer zal dan een verklaring van geen bezwaar vereist zijn voor de oprichting van een BV of NV of voor het wijzigen van statuten. Met de komst van het nieuwe stelsel zal de reikwijdte van het toezicht significant worden uitgebreid. Verder zal een nieuw informatiesysteem worden opgezet, waarbij slimme zoekprogramma’s gegevens uit talloze registers zullen nalopen op indicaties van misbruik.

Reden voor de overheid tot invoering van het nieuwe systeem is dat het huidige systeem van controle op verschillende vlakken tekortschiet. Zo kan de controle relatief eenvoudig worden omzeild door bijvoorbeeld het inzetten van stromannen en/of het opkopen van ‘lege BVs’. Verder is het toezicht beperkt tot besloten en naamloze vennootschappen, terwijl door kwaadwillende personen steeds vaker van andere entiteiten en buitenlandse rechtsvormen gebruik wordt gemaakt.

Daarom zullen alle vormen van Nederlandse rechtspersonen onder het nieuwe toezicht vallen, maar ook buitenlandse entiteiten met een vestiging in Nederland. Voor natuurlijke personen geldt in dit kader dat eenieder die op enigerlei wijze, al dan niet direct, betrokken is bij een dergelijke rechtspersoon onderwerp van onderzoek kan zijn. Dit betekent dat onder andere ook echtgenoten en (klein)kinderen kunnen worden doorgelicht door Justitie, mits daar aanleiding toe bestaat.

In eerste instantie zal worden vertrouwd op het werk van automatische computersystemen die grote hoeveelheden informatie uit verschillende openbare en overheidsbronnen zullen gaan verzamelen. De systemen zullen aan de hand van ‘slimme’ software zoeken naar gegevens die betrekking hebben op feiten en omstandigheden van financiële of strafrechtelijke aard die reden geven tot het vermoeden van misbruik van een rechtspersoon. Zogenaamde ‘rode vlaggen’ zullen nader worden bekeken met het oog op de eventuele inschakeling van (buitenlandse) overheidsinstanties.

Voordat het nieuwe stelsel zal worden ingevoerd, dient de overheid nog enkele praktische hobbels te nemen. Naast de aanpassing van bepaalde wet- en regelgeving zal met name de snelheid waarmee het nieuwe informatiesysteem wordt opgezet bepalend zijn voor de aanvang van het nieuwe toezicht. De verwachting is daarom dat per 1 januari 2011 het doorlopend toezicht op rechtspersonen in werking zal treden.