1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update Centraal Aandeelhoudersregister – Wetgevingstraject ligt stil

Update Centraal Aandeelhoudersregister – Wetgevingstraject ligt stil

Op 19 januari 2017 werd een initiatiefwetsvoorstel inzake de instelling van een centraal aandeelhoudersregister ingediend (“Wet centraal aandeelhoudersregister”). Een dag later informeerden wij u daarover via onze blogs. Nu volgt een update van de stand van zaken en informeren wij u over wat u de komende tijd kunt verwachten.
Leestijd 
Auteur artikel Karin Harmsen
Gepubliceerd 22 mei 2018
Laatst gewijzigd 24 mei 2018

Wat houdt het centraal aandeelhoudersregister in?

Tot op heden zijn alleen de gegevens van enig aandeelhouders (100% belangen) van vennootschappen toegankelijk via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De Wet centraal aandeelhoudersregister beoogd daarnaast ook de gegevens van niet-100% aandeelhouders in het handelsregister op te nemen. Deze informatie zal alleen toegankelijk worden voor de rijksbelastingdienst, publieke diensten, notarissen en aangewezen Wwft-instellingen.

Verhouding met het UBO-register

Gelijktijdig wordt vanuit Europese regelgeving vereist dat Nederland een UBO-register  in het leven roept. Al begin 2016 is gebleken dat de ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register zorgen voor problemen in de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid, waardoor is besloten de ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister te staken tot het moment dat het UBO-register verder is ontwikkeld. Echter, ook de invoering van het UBO-register loopt flinke vertraging op.

Het vervolg

Uit kamerstukken van 5 maart 2018 blijkt dat de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister niet is gewijzigd. Het wetgevingstraject ligt dus nog altijd stil. Het is onduidelijk of het centraal aandeelhoudersregister überhaupt nog zal worden ingevoerd. Wij zullen u via onze blogs op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent het Centraal Aandeelhoudersregister.

Overzicht relevante wetgeving en blogs over het Centraal Aandeelhoudersregister