1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update hinderpaalcriterium en vrije artsenkeuze

Update hinderpaalcriterium en vrije artsenkeuze

Op 1 februari jl. heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in de zaak van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze tegen de vier grootste zorgverzekeraars van Nederland (VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis). de rechtbank oordeelde onder andere dat de zogenaamde vlaktaks (een standaardkorting van 25% bij niet-gecontracteerde zorg) niet toegestaan is. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad volgt de Rechtbank Gelderland in dit oordeel.
Leestijd 
Auteur artikel Koen Mous
Gepubliceerd 26 april 2019
Laatst gewijzigd 26 april 2019

Eerder schreven wij een blog over de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 1 februari 2019 over het hinderpaalcriterium. De appeltermijn in de procedure van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze is inmiddels bijna verstreken (1 mei 2019). Vooralsnog heeft enkel Zilveren Kruis besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Een belangrijke opsteker voor de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze is dat de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad inmiddels in een andere zaak (waarin Dirkzwager het cassatieberoep verzorgt) zich nadrukkelijk geschaard heeft achter de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 1 februari jl. De Advocaat-Generaal betoogt in die zaak dat de rechtbank Gelderland het bij het rechte eind heeft door te oordelen dat een vlaktaks niet toegestaan is. De conclusie van de AG is hier lezen.

De conclusie van de AG is een advies aan de Hoge Raad. De betreffende zaak staat nu voor arrest (uitspraak) op 21 juni a.s. Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt, zouden partijen in de zaak van de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze op indirecte wijze een spoedig oordeel krijgen van de Hoge Raad over het oordeel dat de rechtbank Gelderland heeft gegeven over de toelaatbaarheid van een vlaktaks. Vervolgens zou nog wel een discussie resteren over de vraag wat het uitgangstarief is bij de toepassing van een korting ex artikel 13 Zvw. Die vraag komt (o.a.) aan de orde in het door Zilveren Kruis ingestelde hoger beroep.