1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update UBO-register - Wordt uw zeggenschap in een organisatie binnenkort openbaar?

Update UBO-register - Wordt uw zeggenschap in een organisatie binnenkort openbaar?

Al vanaf 2015 volgt Dirkzwager de ontwikkelingen rondom de komst van het zogenaamde UBO-register. In deze blog informeren wij u over wat er sindsdien is gebeurd en wat u de komende tijd kunt verwachten.
Leestijd 
Auteur artikel Karin Harmsen
Gepubliceerd 22 mei 2018
Laatst gewijzigd 24 mei 2018

Wat houdt het UBO-register in?

Het UBO-register is een publiek toegankelijk register waarin gegevens zullen worden opgenomen van zogenaamde ‘ultimate benificial owners’. U bent een UBO als u, al dan niet achter de schermen, bij een vennootschap of een andere juridische entiteit (zoals een vof of maatschap) formele of feitelijke zeggenschap heeft (‘aan de touwtjes trekt’). Van geval tot geval zal worden beoordeeld of daarvan sprake is, maar indicaties voor het vereiste van formele of feitelijke zeggenschap zijn: een belang van meer dan 25% in eigendom, aandelen of stemrechten of de bevoegdheid bestuurders te ontslaan. Bent u een UBO, dan zullen uw naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het door u gehouden belang in een openbaar register worden geregistreerd, zo maakte de Minister van Financiën begin 2016 bekend. Meer informatie over de kwalificatie als UBO vindt u op deze blog.

 

Stand van zaken

De komst van het UBO-register vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn van 20 mei 2015. Deze richtlijn diende in de Nederlandse wet geïmplementeerd te zijn op 26 juni 2017. Nederland heeft die deadline niet gehaald. Op 7 december 2017 kreeg Nederland twee maanden de kans om alsnog de noodzakelijke maatregelen te treffen en zodoende aan de verplichtingen uit de vierde anti-witwasrichtlijn te voldoen. Ook deze deadline is door Nederland niet gehaald. Uit kamerstukken van 5 maart 2018 blijkt dat het wetsvoorstel inzake de implementatie van een UBO-register nog steeds voorbereiding is.

Nederland van beste naar slechtste jongetje van de klas?

Dat valt wel mee. Maar liefst vijftien andere lidstaten hadden de implementatie niet op tijd op orde en ontvingen evenals Nederland een aanmaning om de richtlijn alsnog te implementeren. In maart 2018 waren er nog altijd acht lidstaten die de vierde anti-witwasrichtlijn nog niet hebben omgezet in hun nationale wet- en regelgeving.

Alweer nieuwe regels op komst

Intussen lijkt Nederland te worden ingehaald door nieuwe Europese regelgeving. Op 20 december 2017 is tussen Europese organen een politiek akkoord bereikt over een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, waaruit het UBO-register voortvloeide. Hierdoor zal dus een vijfde anti-witwasrichtlijn ontstaan. Hierin komen inhoudelijke wijzigingen in de bepalingen met betrekking tot de registratie van informatie over UBO’s.

Het vervolg

Het wetsvoorstel inzake de invoering van het UBO-register zal pas na inwerkingtreding van de vijfde anti-witwasrichtlijn verder in procedure worden gebracht. De definitieve tekst van de vijfde anti-witwasrichtlijn zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 worden vastgesteld en in werking treden. Door de komst van een vijfde anti-witwasrichtlijn wordt ook de Nederlandse implementatiewetgeving inzake het opzetten van UBO-registers uitgesteld. Hoe lang dit uitstel zal duren is nog niet duidelijk. Het ligt echter niet voor de hand dat het UBO-register voor medio 2019 wordt ingevoerd.

Hier vindt u een overzicht van relevante wetgeving en blogs over het UBO-register.

Wilt u meer weten over de aanleiding voor het UBO-register, of de implicaties daarvan? Neem dan gerust contact met ons op.

Karin Harmsen