1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Uw merk beschermen tegen inbreuk?

Uw merk beschermen tegen inbreuk?

Met een merk kunt u producten of diensten van uw onderneming onderscheiden van die van andere ondernemingen. Door middel van het merkenrecht kan uw merk worden beschermd en kan bijvoorbeeld worden opgekomen tegen een derde die eenzelfde of een soortgelijk merk gebruikt.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 09 december 2022
Laatst gewijzigd 09 december 2022

Wat is een merk?

Een merk is niet alleen de naam waaronder u een product of dienst op de markt brengt (woordmerk), maar kan bijvoorbeeld ook zijn het logo van uw product, dienst of bedrijf (beeldmerk). Uw merk kan door middel van een merkregistratie worden beschermd door het merkenrecht.

Bescherming van uw merk door het merkenrecht

Een merkenrecht kan uitsluitend ontstaan door registratie van het merk in een merkregister en uitsluitend voor de producten of diensten waarvoor het merk op de markt wordt gebracht (wordt gebruikt). Een merk wordt om die reden bij de inschrijving geclassificeerd in één of meerdere klassen.

Een merk moet bovendien onderscheidend vermogen hebben om te kunnen worden ingeschreven. Merken die bijvoorbeeld uitsluitend beschrijvend zijn, kunnen niet worden ingeschreven.

Merkenrecht wetgeving

In de praktijk is het gebruikelijk om het merk te registreren in de landen waarin het merk wordt gebruikt. Een merk kan bijvoorbeeld worden geregistreerd voor de gehele Benelux (Nederland, België en Luxemburg), maar ook Europese en/of internationale registraties zijn mogelijk.

In het geval het merk wordt geregistreerd voor de Benelux, dan wordt daarmee een Benelux merkregistratie verkregen. Het merkenrecht voor de Benelux, ook wel Benelux-merkenrecht genoemd, is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

Met een Europese registratie wordt een registratie voor alle landen in de Europese Unie (EU) aangevraagd en wordt een Uniemerk verkregen. Het Uniemerkenrecht is geregeld in de Uniemerkenverordening (UMVo).

Handhaven van merkrechten (en merkinbreuk)

Door de inschrijving van het merk wordt een exclusief recht verkregen en wordt het merk beschermd. Vanaf dat moment kan de merkhouder optreden tegen derden die hetzelfde merk gebruikt voor dezelfde producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

Ook in het geval het door deze derde gebruikte teken niet identiek is, maar wel ‘overeenstemt’ met het merk en het teken wordt gebruikt voor soortgelijke producten of diensten, kan tegen het gebruik worden opgekomen, mits hierdoor verwarring bij de consument (het publiek) kan ontstaan.

De houder van een bekend merk, zoals bijvoorbeeld Heineken of Coca Cola, kan bovendien een derde verbieden om, zonder geldige reden, hetzelfde of overeenstemmend teken voor (niet) soortgelijke producten of diensten te gebruiken, mits deze derde daar ten onrechte van profiteert of het bekende merk schaadt.

Een merkhouder kan onder dezelfde voorwaarden ook ander gebruik van het teken verbieden, bijvoorbeeld het gebruik door een derde van het merk als handelsnaam of domeinnaam.

Mogelijke gevolgen merkinbreuk

Indien de merkhouder een derde met succes kan aanspreken vanwege merkinbreuk, kan dit leiden tot ingrijpende gevolgen, zoals een verbod op het gebruik van het teken, vernietiging van de voorraad, veroordeling tot betaling van een schadevergoeding en/of de vergoeding van juridische kosten.

Duur merkenrecht

De registratie van het merk is in principe geldig voor een periode van 10 jaar, waarna de registratie telkens met eenzelfde periode kan worden verlengd. Het merkrecht geldt daarmee in feite voor onbepaalde tijd. Indien het merk (aantoonbaar) voor een periode van vijf achtereenvolgende jaren niet wordt gebruikt, kan een derde het verval van het merk inroepen. Dit kan leiden tot een vervallenverklaring, wat tot gevolg heeft dat het merk niet langer beschermd is.

Advocaat merkenrecht

Indien u vragen heeft met betrekking tot het merkenrecht kunt u contact op nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Zij kunnen u adviseren op het gebied van het merkenrecht, u helpen met het versturen van en/of het reageren op sommatiebrieven en/of het aanhangig maken van een kort geding procedure of een bodemprocedure op het vlak van de handhaving van merkrechten.

Joost Becker, advocaat merkenrecht