1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Handelsnaam en domeinnaam beschermen?

Handelsnaam en domeinnaam beschermen?

De Handelsnaamwet beschermt de handelsnaam en domeinnaam van iedere onderneming. Wij helpen u als advocaat bij de bescherming van uw bedrijfsnaam.
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 12 juni 2022
Laatst gewijzigd 13 juni 2022

Wat is de Handelsnaamwet?

Het handelsnaamrecht staat beschreven in de Handelsnaamwet. De Handelsnaamwet bevat regels over de bescherming en het gebruik van handelsnamen, waar in beginsel ook domeinnamen worden verstaan

Bescherming handelsnaam

Artikel 1 van de Handelsnaamwet verleent bescherming aan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, de handelsnaam.

Bescherming van de handelsnaam wordt dus niet verkregen door deze in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Inschrijving van de handelsnaam in de Kamer van Koophandel is géén vereiste voor bescherming. Voor bescherming is vereist dat de naam daadwerkelijk door de onderneming wordt gevoerd. Het voeren van de handelsnaam kan geschieden door het gebruik van deze naam op bijvoorbeeld in een domeinnaam en op de website, op social media kanalen, op de gevel van uw pand, op briefpapier, op bedrijfsvoertuigen, etc. 

Handelsnaamrecht betekenis

Op het moment dat u een handelsnaam voert, mag een ander in dezelfde branche niet eenzelfde handelsnaam gaan gebruiken, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Dit is geregeld in de verbodsbepaling uit artikel 5 van de Handelsnaamwet. Hierdoor wordt voorkomen dat het publiek door het gelijktijdig gebruik van dezelfde handelsnaam door meerdere ondernemingen in verwarring raakt.

Handelsnaamrecht in een domeinnaam?

Een handelsnaam kan ook worden gebruikt in een domeinnaam. De enkele registratie van een domeinnaam wil echter nog niet zeggen dat er dan ook gelijk sprake is van gebruik als handelsnaam. Daarvoor is doorslaggevend of de naam ook wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden.

Duur handelsnaamrecht

Een handelsnaam is geldig, zolang deze aantoonbaar wordt gebruikt. Op het moment dat de handelsnaam niet meer wordt gebruikt, komt het recht op deze handelsnaam te vervallen.

Handelsnaamrecht en merkenrecht

Een onderneming kan een handelsnaam ook als merk gebruiken. De Handelsnaamwet bevat een zelfstandige grondslag die het mogelijk maakt voor de oudere merkrechthebbende om een verbod te vorderen jegens de onderneming die een jongere handelsnaam voert die overeenstemt met of slechts in geringe mate afwijkt van dat merk. Het bestaan van een oudere handelsnaam kan ook worden ingeroepen tegen het voeren van een jonger merk, op grond van de regels over onrechtmatige daad (art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek).

Verschil tussen handelsnaamrecht en merkenrecht

Zoals gezegd is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gevoerd. Een merk is de naam waaronder een product of dienst wordt verkocht. Het grote verschil is dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben, hetgeen niet is vereist bij een handelsnaam. Daarnaast ontstaan een merkenrecht uitsluitend door registratie van het merk in een merkregister.

Advocaat handelsnaamrecht

Indien u vragen heeft met betrekking tot het handelsnaamrecht kunt u contact op nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten. Zij kunnen u adviseren op het gebied van het handelsnaamrecht, domeinnaamrecht en merkenrecht helpen met het versturen van en/of het reageren op sommatiebrieven en/of het aanhangig maken van een dagvaarding in een kort geding procedure.

Joost Becker, advocaat handelsnaamrecht