De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Van zwartepieten en commandieten

Van zwartepieten en commandieten

Een commanditaire vennootschap legde aan een advocatenkantoor,Een juridische kwestie rond een herroepen bouwvergunning voor.De CV belegde in vastgoed en had daarvoor investeerders gevonden,Die zonder deze bouwvergunning niet verder konden.Als daarvoor geen oplossing werd gezocht,Stonden deze investeringen op de tocht.Alleen de beherend vennoot sprak met de raadsman,Omdat een commandiet dat krachtens de wet niet mag en kan.Het is commandieten verboden beheersdaden te verrichten ,Alleen de behe...
Leestijd 
Auteur artikel Karen Verkerk
Gepubliceerd 05 december 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Een commanditaire vennootschap legde aan een advocatenkantoor,
Een juridische kwestie rond een herroepen bouwvergunning voor.

De CV belegde in vastgoed en had daarvoor investeerders gevonden,
Die zonder deze bouwvergunning niet verder konden.

Als daarvoor geen oplossing werd gezocht,
Stonden deze investeringen op de tocht.

Alleen de beherend vennoot sprak met de raadsman,
Omdat een commandiet dat krachtens de wet niet mag en kan.

Het is commandieten verboden beheersdaden te verrichten ,
Alleen de beherend vennoot mag je het beheer toedichten.

De advocaten legden de vinger op de zere plek,
In de prospectus van de CV zat een gebrek.

Die wetenschap zou de commandieten niet verblijden,
En tot aansprakelijkheid van de beherend vennoot kunnen leiden.

Dus werd de aandacht in deze zaak verlegd,
En slechts gefocust op het aspect van het bestuursrecht.

De advocaten gingen voor de CV aan het werk,
Maar ze wisten, de zaak was niet al te sterk.

Dat hadden ze de beherend vennoot ook verteld,
Maar die had dat niet aan de commandieten gemeld.

Het bouwproject werd ernstig vertraagd,
Zelfs met het faillissement van de aannemer geplaagd.

Daarna ging ook de beherend vennoot failliet,
Weg was de inleg van iedere commandiet.

De commandieten voelden zich benadeeld,
Dus werd de advocaat de zwartepiet toegespeeld.

Had hij niet belangen van de beherend vennoot laten prevaleren?,
Nu zaten zij met de gebakken peren.

De advocaat stelde, ik deed helemaal niets verkeerd,
Ik heb de beherend vennoot, en daarmee de CV, voldoende geïnformeerd.

De Rechtbank en het Hof gaven de advocaat gelijk,
Maar de Hoge Raad had op deze casus een andere kijk.

Als je voor een commanditaire vennootschap optreedt als advocaat,
Is het gezamenlijk belang van alle vennoten jouw leidraad.

De advocaat had dus mede acht op de belangen van de commandieten moeten slaan,
Zo niet, dan is er in beginsel een onrechtmatige daad jegens hen begaan.

Het Hof Den Haag moet nu met inachtneming van dit arrest bepalen,
Of de commandieten hun schade op de advocaat kunnen verhalen.

HR 22 september 2017 ECLI:NL:HR:2017:2444
http://www.dzw.gr/2fe81