De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

 1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Vennootschapsrecht in beweging: de Startup BV

Vennootschapsrecht in beweging: de Startup BV

De Startup BVEerder dit jaar lanceerde Tweede Kamerlid Kees Verhoeven de gedachte van een nieuwe rechtsvorm: de Startup BV. In het tijdschrift Ondernemingsrecht van 27 juni 2015 hebben mr. S. Renssen en J.E. Nuland LL.B. daar een artikel aan gewijd.Kort levenDe gedachte nieuwe rechtsvorm van de Startup BV is bedoeld voor potentieel snel groeiende jonge ondernemingen met een nieuw bedrijfsmodel of nieuwe technologie. Twee jaar na haar start verschiet de Startup BV van kleur en gaat zij over in...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd 07 juli 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De Startup BV
Eerder dit jaar lanceerde Tweede Kamerlid Kees Verhoeven de gedachte van een nieuwe rechtsvorm: de Startup BV. In het tijdschrift Ondernemingsrecht van 27 juni 2015 hebben mr. S. Renssen en J.E. Nuland LL.B. daar een artikel aan gewijd.

Kort leven
De gedachte nieuwe rechtsvorm van de Startup BV is bedoeld voor potentieel snel groeiende jonge ondernemingen met een nieuw bedrijfsmodel of nieuwe technologie. Twee jaar na haar start verschiet de Startup BV van kleur en gaat zij over in een gewone besloten vennootschap. De Startup BV’s zullen dus slechts een kort leven leiden.

Pluspunten
Maar gedurende dat korte leven kan de jonge onderneming zich maximaal richten op het waarmaken van de groeipotentie. Dat kan een stimulans voor de Nederlandse economie betekenen (werkgelegenheid!) en richt in internationaal verband de schijnwerper meer op Nederland als innovatieland met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Kortom, vele pluspunten en dus eigenlijk best een goed idee.

De Startup BV nader bezien
Wat houdt de nieuwe rechtsvorm volgens het initiatief van Verhoeven in? Het gaat vooral om fiscale en administratieve voordelen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • lagere loon- en investeringskosten en lagere winstbelasting
  (door een automatische ‘speur- en ontwikkelingswerk-verklaring’ waarmee de jonge onderneming onder andere toegang krijgt tot de Innovatiebox)

 • geen werkgeverspremie voor de eerste werknemer

 • lagere accountantskosten door wegvallen verplichting deponering jaarrekening

 • meer opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten mogelijk (zonder dat een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat)

 • investeren in een Startup BV (gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar


Beperkingen
Niet iedere startende onderneming kwalificeert. De startup moet zijn aangesloten bij een ‘incubator’ of een ‘accelerator’ of de hulp hebben van een erkende ‘business angel’ (allemaal varianten op het gebied van de financiële ondersteuning van startende innovatieve ondernemingen, waardoor die ondernemingen op weg worden geholpen met het realiseren van groei). En als gezegd schuilt een zeer belangrijke beperking in de tijd: na twee jaar vervallen de vrijstellingen en faciliteiten en treedt de vennootschap toe tot de volwassen rechtspersonen-wereld.

Veel vragen
Worden de geschetste contouren van de Startup BV onder een juridisch vergrootglas gelegd, dan rijzen er vooral veel vragen:

 • Is er wel sprake van een echte nieuwe rechtsvorm?

 • Is het wel eerlijk ten opzichte van de vele andere startende ondernemingen die niet aan de criteria voor een Startup BV voldoen?

 • Wat gebeurt er precies na twee jaar? Volgt er dan een automatische omzetting in een reguliere besloten vennootschap? Wordt een extra toegestaan tijdelijk arbeidscontract dan ineens aangemerkt als een dienstverband voor onbepaalde tijd?

 • Zijn veel van de voordelen niet ook betrekkelijk eenvoudig langs andere weg te realiseren?

 • Et cetera et cetera.


Toch een goed idee!
Het (juridisch) neersabelen van het idee van Kees Verhoeven is misschien niet zo moeilijk maar erg constructief is dat niet. Verhoeven heeft een idee op tafel gelegd – wat iets anders is dan een uitgewerkt voorstel – dat bedoeld is om de groei van een specifieke groep startende ondernemingen en daarmee de Nederlandse economie te stimuleren. Dat is positief. Dat hij daarbij de geëffende paden verlaat, valt alleen maar extra te prijzen. Ik wacht dus met positieve belangstelling op het vervolg. Waarbij mijn advies zou zijn om de Startup BV niet langer een ‘nieuwe rechtsvorm’ te noemen. Dat geeft alleen maar juridische ruis op de lijn en leidt af van waar het om gaat, te weten het treffen van een aantal stimuleringsmaatregelen ten behoeve van startende innovatieve ondernemingen. En dat is zonder twijfel een goed idee!

Frans Knüppe
Arnhem, 7 juli 2015