De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verboden Google Adwords advertenties

Verboden Google Adwords advertenties

Fleurop heeft met succes een rechterlijk verbod gevorderd tegen een aantal advertenties die boven de zoekresultaten verschijnen, indien de zoekterm 'fleurop' wordt ingetoetst.Het gaat onder meer om Google AdWords advertenties waarin staat:Bloemen van Topbloemen.nl - Bij Topbloemen.nl Vanaf 11.95www.topbloemen.nl/vandaag-bezorgenLagere bezorgkosten bij Topbloemen!Direct bestellen, snel bezorgd - Boeketten vanaf €11,95 - Moederdag BoekettenFleurop-merkenFleurop riep verschillende merkinschrijvi...
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 20 juli 2016
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Fleurop heeft met succes een rechterlijk verbod gevorderd tegen een aantal advertenties die boven de zoekresultaten verschijnen, indien de zoekterm 'fleurop' wordt ingetoetst.

Het gaat onder meer om Google AdWords advertenties waarin staat:

Bloemen van Topbloemen.nl - Bij Topbloemen.nl Vanaf 11.95
www.topbloemen.nl/vandaag-bezorgen
Lagere bezorgkosten bij Topbloemen!
Direct bestellen, snel bezorgd - Boeketten vanaf €11,95 - Moederdag Boeketten

Fleurop-merken

Fleurop riep verschillende merkinschrijvingen in tegen de adverteerder van voornoemde advertenties, waaronder een aantal Fleurop woordmerken.

Fleurop heeft verdedigd dat deze zaak parallelen vertoont met de Interflora-zaak, waarin is uitgemaakt dat de rechter 
'bij de beantwoording van de vraag of de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast, kan nagaan of het relevante publiek op basis van zijn algemene marktkennis op de hoogte zal zijn van het feit dat de bloemenbezorgingsdienst van [een concurrent, zijnde] M&S geen deel uitmaakt van het Interflora-netwerk, maar juist een concurrent is, en zo niet, of dat publiek dit uit de advertentie zelf kan afleiden'

Het netwerk van Fleurop

De rechtbank stelt vast dat het Fleurop-netwerk in casu bestaat uit een groot aantal (1.200) detailhandelaren die in omvang en marktbenadering van elkaar verschillen, en ieder onder een eigen handelsnaam een eigen onderneming drijven. De rechtbank stelt ook het relevante publiek vast, zijnde een volwassen (18+) vrouwelijke of mannelijke EU-burger die af en toe online, maar ook wel in een (fysieke) winkel een boeket bloemen bestelt om bij iemand te laten bezorgen.

Verder oordeelt de rechtbank dat de bekendheid van Fleurop groot is, en van Topbloemen in relatieve en absolute zin gering is. Volgens Fleurop is bij het relevante publiek zeer bekend dat zij een bloemenbezorgnetwerk exploiteert waaraan onafhankelijke bloemisten deelnemen en kent het (leeuwendeel van het ) relevante publiek (het netwerk van) Topbloemen niet, en zal het daarom Topbloemen ook niet als concurrent zien:
4.15 Topbloemen heeft gezien het voorgaande de onderbouwde stelling van Fleurop dat het leeuwendeel van het relevante publiek Topbloemen niet kent, althans niet als bloemenbezorgnetwerk, onvoldoende  (gemotiveerd) betwist. Dat brengt mee dat de rechtbank er van uit gaat dat de relevante consument die bloemen wil laten bezorgen, en de zoekterm “fleurop” invult, op grond van zijn algemene marktkennis niet weet dat Topbloemen een concurrerend bezorgnetwerk biedt. Dat de consument de term “topbloemen” vaker invult dan “fleurop”, dan wel de zoekterm “fleurop” zal invullen met het doel prijzen van verschillende bloemenbezorgers te vergelijken zoals gesteld door Topbloemen en door Fleurop betwist, is door Topbloemen niet onderbouwd en wordt verworpen.

Advertenties verboden

Vervolgens beantwoordt de rechtbank de vraag of de consument uit de advertenties van Topbloemen kan afleiden dat Topbloemen geen deel uitmaakt van het Fleurop-netwerk maar juist een concurrent is.

4.17. De advertenties van Topbloemen vermelden niet uitdrukkelijk dat Topbloemen een bezorgnetwerk van bloemisten vormt. Volgens Topbloemen kan de consument dat echter wel uit die advertenties opmaken. Zij betoogt daartoe allereerst dat in haar advertenties wordt aangegeven dat de bloemen besteld kunnen worden bij Topbloemen Nederland (met hoofdletter), de naam Topbloemen vaak voorkomt in de advertentie, en dat de domeinnaam www.topbloemen.nl is, zo dat het publiek niet in verwarring zal zijn.


4.18. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt het argument van Topbloemen niet. Ook alle Fleurop-bloemisten bieden immers onder hun eigen (domein/handels)naam bloemen aan. Zoals Fleurop terecht heeft aangevoerd verschilt de naam Topbloemen(.nl)naar haar aard ook niet van de (zeer diverse) namen van bloemisten van het Fleurop-netwerk (zoals door Fleurop als voorbeelden aangehaald: “Bloeiend.nl”, “Metbloemen.nl”, “Fresh bloemen”, “Mooi Anders Bloemen”, “Buitengewoon Bloemen” en “Kanjer in Bloemen”). Op basis van de (online gebruikte) handelsnaam zal het publiek dus geen onderscheid maken tussen Topbloemen en een bij het netwerk van Fleurop aangesloten bloemist.

De rechtbank is van oordeel dat het voor het publiek moeilijk is te weten of de bloemen die in de advertenties worden aangeboden, afkomstig zijn van Fleurop, dan wel van een van haar concurrenten. Daarmee staat vast dat de herkomstaanduidingsfunctie van de Fleurop-woordmerken is aangetast.


Verwarringsgevaar


De rechtbank oordeelt verder dat '[g]elet op de mate van overeenstemming tussen het woord/beeldmerk Fleurop, het gebruik voor soortgelijke waren of diensten en de vaststelling dat het relevante publiek niet bekend is met het feit dat Topbloemen een bloemenbezorgnetwerk exploiteert en geen bloemenwinkel is, is er gevaar voor (indirecte) verwarring bij het relevante ptibliek te dtichten door het gebruik van het adword “fleurop”.'


De rechtbank oordeelt bovendien dat geen sprake is van een toelaatbare vergelijkende reclame.


De rechtbank verbiedt de merkinbreuk en de Google AdWords advertenties. Lees de uitspraak hier.


Joost Becker, advocaat merkenrecht*


*Joost trad in deze zaak op als advocaat van Fleurop