De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de aankomende veranderingen die het wetsvoorstel met zich brengt. De kantonrechterDe kantonrechter is één van de meest toegankelijke gerechtsinstanties van...
Leestijd 
Auteur artikel Frans Knüppe
Gepubliceerd 28 juni 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de aankomende veranderingen die het wetsvoorstel met zich brengt. 

De kantonrechter

De kantonrechter is één van de meest toegankelijke gerechtsinstanties van Nederland. De kantonrechter voorziet in de behoefte van uitspraken, die voortvloeien uit arbeidsrechtelijke geschillen, geschillen ten aanzien van de huurovereenkomst en vorderingen tot een bedrag van €5.000,–. De lage griffiekosten en het feit dat voor vertegenwoordiging geen advocaat is vereist, zorgen ervoor dat de kantonrechter erg toegankelijk is. 

Het wetsvoorstel

Voorgesteld wordt om de competentiegrens van de kantonrechter op te trekken van €5.000,– naar €25.000,–. Verder krijgt de kantonrechter ten aanzien van geschillen bij consumentenkredieten (tot en met €40.000,–) en consumentenkoop de bevoegdheid uitspraken te doen. Door het optrekken van de bovengenoemde competentiegrens, zullen meer zaken bij de kantonrechter worden aangebracht. Mede dankzij de lage kosten die kantonzaken met zich brengen, is de kans groot dat bedrijven vaker in rechte worden betrokken.      

Inwerkingtreding

Voor een zorgvuldige invoering van de veranderingen in de bevoegdheid van de kantonrechter, is in het wetsvoorstel rekening gehouden met de mogelijkheid van een gefaseerde inwerkingtreding. De op deze veranderingen betrekking hebbende onderdelen zullen waarschijnlijk op 1 januari 2011 inwerking treden. Op 18 juni jl. heeft de Tweede Kamer met het wetsvoorstel ingestemd, waarmee een belangrijke stap richting inwerkingtreding is gezet.