Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verplichting op grond van de Europese Erecode inzake Franchising schriftelijke prognoses te verstrekken?

Verplichting op grond van de Europese Erecode inzake Franchising schriftelijke prognoses te verstrekken?

De Europese Franchise Federatie heeft in samenwerking met nationale franchiseverenigingen in 1972 de Europese Erecode Inzake Franchising (hierna: Erecode) opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchisegevers hun gedrag kunnen toetsen.De Rechtbank Den Haag heeft zich recentelijk uitgelaten over de vraag of een franchisegever voor het sluiten van een franchiseovereenkomst op grond van de Eur...
Auteur artikelSelma van Ramele
Gepubliceerd02 april 2014
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De Europese Franchise Federatie heeft in samenwerking met nationale franchiseverenigingen in 1972 de Europese Erecode Inzake Franchising (hierna: Erecode) opgesteld. De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchisegevers hun gedrag kunnen toetsen.

De Rechtbank Den Haag heeft zich recentelijk uitgelaten over de vraag of een franchisegever voor het sluiten van een franchiseovereenkomst op grond van de Europese Erecode inzake Franchising schriftelijke prognoses dient te verstrekken (Rechtbank Den Haag 23 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:14241).

In casu hebben partijen een schriftelijke franchiseovereenkomst gesloten waarop de Erecode van toepassing is verklaard. De franchisenemer verwijt franchisegever dat hij hem voorafgaand aan het aangaan van de franchiseovereenkomst onjuist heeft voorgelicht over de mogelijkheden om een redelijk inkomen te kunnen genereren uit de exploitatie van een 40PlusRelatie-franchiseonderneming. De franchisenemer neemt het de franchisegever kwalijk dat hem gezegd zou zijn dat hij met een “normale inspanning” in ieder geval vier nieuwe inschrijvingen per maand zou kunnen realiseren en dat dit uit zou kunnen groeien naar acht inschrijvingen per maand.

De franchisenemer stelt zich op het standpunt dat de franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de franchiseovereenkomst. De franchisenemer ontbindt de franchiseovereenkomst en vordert vervolgens in rechte schadevergoeding.

De franchisenemer betoogt in rechte dat franchisegever tekort is geschoten omdat de franchisegever gehouden was hem een schriftelijke prognose, niet alleen een mondelinge prognose, omtrent de realiseerbare omzet en resultaten voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst ter beschikking te stellen. De basis voor deze verplichting is, aldus de franchisenemer, gelegen in de Erecode.

De rechtbank volgt deze redenering niet. De franchisegever heeft weliswaar door het van toepassing verklaren van de Erecode, de verplichting op zich genomen om financiële ramingen c.q. prognoses aan de franchisenemer beschikbaar te stellen. De franchisenemer ziet er echter aan voorbij dat deze verplichting alleen geldt indien dergelijke informatie beschikbaar is. Gesteld noch gebleken is dat er schriftelijke financiële ramingen of prognoses beschikbaar waren in de periode waarin partijen gesprekken hebben gevoerd over het toetreden van de franchisenemer tot de franchiseformule. Dat mondeling verstrekte inlichtingen op schrift gesteld moeten worden, volgt de rechtbank niet: voor die stelling biedt de Erecode namelijk geen aanknopingspunt.