De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen door de Tweede Kamer

Voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool aangenomen door de Tweede Kamer

 Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) aangenomen. Ik besprak dit wetsvoorstel eerder. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de wijzigingen die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer hebben plaatsgehad.Algemene acceptatieplichtDoor aanvaarding van een amendement is in het Wetsvoorstel nu (uitdrukkelijk) bepaald dat samenwerkingsscholen algemeen toegankelijk zijn door middel va...
Leestijd 
Auteur artikel Peter-Jan Hopmans (uit dienst)
Gepubliceerd 06 februari 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
 

Op 22 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (hierna: het “Wetsvoorstel”) aangenomen. Ik besprak dit wetsvoorstel eerder. In deze bijdrage besteed ik aandacht aan de wijzigingen die tijdens de behandeling in de Tweede Kamer hebben plaatsgehad.

Algemene acceptatieplicht

Door aanvaarding van een amendement is in het Wetsvoorstel nu (uitdrukkelijk) bepaald dat samenwerkingsscholen algemeen toegankelijk zijn door middel van een acceptatieplicht van alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Een samenwerkingsschool is, aldus de staatssecretaris, één school, dus geen gedeelde school.

Formule continuïteitscriterium primair onderwijs aangepast

Een van de voorwaarden voor de totstandkoming van een samenwerkingsschool in het primair onderwijs is dat het aantal leerlingen van een van de bij de samenvoeging betrokken scholen ten hoogste zoveel leerlingen heeft als de uitkomst van de wettelijke formule. De oude tekst stelde – ten onrechte – als voorwaarde dat het aantal leerlingen exact gelijk moest zijn aan de uitkomst van de formule.

Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ook op samenwerkingsschool mogelijk

Door aanvaarding van een amendement is in het Wetsvoorstel nu bepaald dat godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ook mogelijk worden op de samenwerkingsschool, ook als deze school formeel geen openbare school zal zijn.

Evaluatiebepaling toegevoegd

Door aanvaarding van een amendement is in het Wetsvoorstel nu bepaald dat de wet binnen drie jaar na inwerkingtreding zal worden geëvalueerd. Dit omdat een vorige wijziging van de wet onvoldoende verandering teweeg bracht. Tegelijkertijd kunnen hierdoor de effecten en vormgeving goed gemonitord worden, waarbij tevens gekeken wordt hoe de wetswijziging zijn uitwerking heeft in verschillende regio’s.

Het wachten is op het oordeel van de Eerste Kamer.