De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Waar procederen bij adword-merkinbreuk?

Waar procederen bij adword-merkinbreuk?

Het gebruik van het merk van een concurrent als adword om advertenties van eigen producten op Google te laten verschijnen is in bepaalde gevallen toegestaan (zie eerdere berichten). Het voordeel van dergelijke adwordadvertenties is het grote bereik via internet, zelfs grensoverschrijdend. De concurrent vindt het vaak niet leuk en zal proberen deze adwordadvertenties op grond van merkinbreuk door de rechter te doen verbieden. Welke rechter is echter bevoegd bij dergelijke grensoverschrijdend a...
Auteur artikel Jaap Kronenberg (uit dienst)
Gepubliceerd 27 april 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Het gebruik van het merk van een concurrent als adword om advertenties van eigen producten op Google te laten verschijnen is in bepaalde gevallen toegestaan (zie eerdere berichten). Het voordeel van dergelijke adwordadvertenties is het grote bereik via internet, zelfs grensoverschrijdend. De concurrent vindt het vaak niet leuk en zal proberen deze adwordadvertenties op grond van merkinbreuk door de rechter te doen verbieden. Welke rechter is echter bevoegd bij dergelijke grensoverschrijdend adwordadvertenties met het merk van de concurrent?  Het Europese Hof van Justitie deed over die vraag een uitspraak op 19 april 2012.

Wintersteiger is een bekende fabrikant van onderhoudsmachines voor ski’s en snowboards. Products 4U in Duitsland is een concurrent.  Products 4U gebruikt het merk Wintersteiger als adword om advertenties voor haar eigen machines te laten verschijnen als internetgebruikers op www.google.de de zoekterm “Wintersteiger” intypen.

Het woord “Wintersteiger” is door die firma in Oostenrijk als merk geregistreerd. Wintersteiger vindt dat Products4U aldus inbreuk op haar merk maakt. Bij welke rechter kan Wintersteiger nu een verbod vorderen tegen Products 4U?

Wintersteiger had bij de Oostenrijkse rechter een verbod gevorderd tegen Products 4U. Product4U stelde dat die rechter niet bevoegd was, maar alleen de Duitse rechter. De Oostenrijkse rechter twijfelde of hij in dit geval volgens het Europese recht bevoegd was. Daarom stelde hij vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Als algemene regel geldt immers dat een partij gedagvaard moet worden bij de rechter van zijn woonplaats. Products 4U is een Duitse onderneming dus de Duitse rechter is op basis van die regel bevoegd. Products4U beriep zich daarop. De vraag was nu of het gebruik door Products 4U van het merk Wintersteiger als adword op de Duitse website www.google.de, welke website ook in Oostenrijk toegankelijk en leesbaar is, ook de Oostenrijkse rechter bevoegd maakt om te oordelen over een verbodsvordering tegen Products 4U.

Het Europese Hof van Justitie oordeelt, onder verwijzing naar een eerder arrest van 25 oktober 2011 (eDate), dat tevens bevoegd zijn (a) de rechter van de plaats waar de schade is ingetreden en (b) de rechter van de plaats waar de schade veroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarnaast blijft altijd de rechter van de plaats van vestiging van de gedaagde bevoegd. De eiser heeft in deze gevallen dus de keuze uit drie alternatief bevoegde rechters, tenzij het resultaat van de regel is dat dezelfde rechter bevoegd is.

Omdat het in deze zaak gaat om een Oostenrijks merk kan er alleen schade zijn opgetreden in Oostenrijk. Een Oostenrijks merk heeft immers alleen bescherming in Oostenrijk. De inbreukbreukvraag moet ook naar Oostenrijks recht worden beoordeeld. In dat licht is ook de Oostenrijkse rechter in deze zaak een (alternatief) bevoegde rechter.

De Duitse rechter is in dit geval volgens het Hof dubbel bevoegd omdat hij allereerst de rechter van de woonplaats van gedaagde is, maar ook omdat Duitsland het land is waar de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De overweging van het Hof van Justitie EU hieromtrent is interessant. Het Hof oordeelt namelijk dat bij het gebruik van een merk van een ander als zoekterm in een zoekmachine-advertentiedienst (bijvoorbeeld Google) de veroorzakende gebeurtenis niet is het verschijnen van de reclameadvertentie zelf, maar “het starten door de adverteerder van het technische proces waardoor de advertentie, die hij voor zijn communicatie-uiting heeft gecreëerd, volgens vooraf bepaalde parameters verschijnt”. De veroorzakende gebeurtenis is dus het gedrag van de adverteerder die Google adwords gebruikt voor zijn eigen commerciële communicatie. Niet relevant is de plaats van de server van de zoekmachine advertentiedienst, (de servers van Google).

In geval er sprake is van een concern met vestigingen in meerdere landen lijkt mij in dit verband bepalend het land waar de structurele zetel is van het orgaan dat de beslissing heeft genomen om gebruik te maken van de zoekmachine advertentiedienst.

Waarom is deze uitspraak interessant? Omdat een merkhouder bij adwordadvertenties van derden, die inbreuk maken op zijn merk, de keuze heeft om de verbodsvordering aan de rechter in verschillende landen voor te leggen. Die keuze kan relevant zijn vanuit een kostenperspectief, of vanwege het recht dat van toepassing is, of, bij merkregistraties in meerdere landen,  als de rechters in de betrokken landen verschillend oordelen over de vraag of er sprake is van merkinbreuk bij gebruik van het merk als adword.